Szukaj w serwisie:

Urlop wychowawczy a powrót do pracy

Praca zdalna, urlop wychowawczy

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym jest dla wielu kobiet bardzo trudny, stresujący i pełny niepewności. Obawy przed wykonywaniem obowiązków pracowniczych wywołane są długą przerwą w pracy, a dodatkowo pojawia się strach przed zwolnieniem, gdyż ochrona pracownika obowiązuje tylko od momentu złożenia wniosku o urlop wychowawczy do powrotu z niego.

Ile czasu można być na urlopie wychowawczym?
Urlop wychowawczy może trwać trzy lata (warunkiem jest umowa o pracę na czas nieokreślony) i musi się zakończyć do momentu ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Osoby zatrudnione na czas określony muszą zakończyć urlop najpóźniej z dniem obowiązywania tej umowy chyba, że pracodawca umowę przedłuży.

Istnieje również wykorzystanie przysługującego urlopu wychowawczego u drugiego pracodawcy lub jeśli umowa zostanie przedłużona u tego samego pracodawcy z zastrzeżeniem, iż dziecko nie ukończyło czwartego roku życia. Można skrócić urlop wychowawczy jednak powrót do pracy możliwy jest najwcześniej po trzydziestu dniach od powiadomienia o tym fakcie pracodawcy. Wyjątkiem może być sytuacja, w której pracownik uzgodnił z pracodawcą termin powrotu i obie strony na takie rozwiązanie się zgodziły, wówczas termin trzydziestu dni nie jest wymagany.

Powrót do pracy
Po powrocie z urlopu pracownikowi przysługuje prawo do powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko lub jeśli takie już nie istnieje może pracować na stanowisku równorzędnym, odpowiadającym kwalifikacjom pracownika. Zarówno po powrocie z urlopu macierzyńskiego jak i wychowawczego wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż to przed pójściem na urlop. W tym wypadku nie ma konieczności rozwiązywania obowiązującej umowy o pracę ponieważ urlop wychowawczy jest wliczany do stażu pracy.

Prawo chroni pracownika przed zwolnieniem od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia urlopu. Niestety sytuacja ta jest wykorzystywana przez pracodawców i zdarza się, że tuż po powrocie z urlopu wychowawczego wręczane jest wypowiedzenie, wówczas jedyną możliwością dociekania swoich praw jest Sąd Pracy.

MS

Źródło: www.parenting.pl
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)