Szukaj w serwisie:

Warunki korzystania

Serwis JestPraca24.pl, zwany dalej Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 17 (GARR S.A.) oraz Agencję Rozwoju Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Astrów 10 (GAPP S.A.).

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy Redakcją Serwisu a Użytkownikami, czyli osobami korzystającymi z Serwisu.

Odpowiedzialność
Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Redakcji mogą być uznane za rzetelne.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji biznesowych lub inwestycyjnych.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Redakcdji Serwisu.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Redakcji Serwisu.

Ochrona prywatności
Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Zapoznaj się z Polityką Prywatności JestPraca24.pl