Szukaj w serwisie:

Stażyści - oferta dla pracodawców

2013-01-28 | staż | miejsca stażowe
pomoc, wsparcie dla bezrobotnych

W związku z realizacją przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki pt. „Klucz do pracy” ogłaszamy nabór firm (w trybie ciągłym) chcących skorzystać z  możliwości przyjęcia  na staż 1 – 3  osób - uczestników projektu.

Krótki opis projektu

Projekt „Klucz do pracy” polega na organizacji dwuetapowego wsparcia dla osób niezatrudnionych z wybranych miast woj. śląskiego tj.: będzińskiego, częstochowskiego myszkowskiego, zawierciańskiego, m. Bytom, m. Piekary Śl., m. Sosnowiec, m. Świętochłowice. Wsparcie obejmuje: 

 • szkolenia podnoszące i uaktualniające kwalifikacje zawodowe na stanowisku:

a) pracownika administracyjno-biurowego ds. kadrowo-płacowych

lub

b) pracownika administracyjno-biurowego ds. księgowych

z następującym programem szkolenia (łącznie 360 godz. lekcyjnych):

I. Doradztwo: zawodowe (18 h, 3 dni szkoleniowe) i psychologiczne (12 h, 2 dni)

II. Pracownik administracyjno-biurowy (30 h, 5 dni)
(elementy prawa administracyjnego, obsługa klienta, marketing, negocjacje, techniki organizacji pracy biurowej)

III. Przedsiębiorczość – własna firma (30 h, 5 dni)
(zakładanie i prowadzenie firmy, aspekty prawne, finansowe, innowacyjne i inne)

IV. Szkolenia komputerowe (60 h, 10 dni)
(obsługa komputera, pakiet MS Office: Word, Excel, Outlook)

V. (do wyboru):

a)   Pracownik kadrowo-płacowy (120 h, 20 dni)
(w tym: prawo pracy:18h, dokumentacja kadrowa:12h, ZUS:18h, płace:24h, obsługa programu kadrowego: Symfonia Kadry-płace oraz Płatnik:48 h)
b)   Pracownik księgowy (120 h, 20 dni)
(w tym: podstawy rachunkowości:60h oraz rachunkowość komputerowa:60 h)

VI. Język angielski (90 h, 45 dni: 2 godziny dziennie przez cały okres trwania szkoleń)

 •      czteromiesięczne staże dla najlepszych uczestników w/w szkolenia


W związku z powyższym projekt oferuje:

- możliwość pozyskania na staż osoby przeszkolonej ramach projektu „Klucz do pracy” na jednym z wielomodułowych szkoleń pt. „Pracownik administracyjno-biurowy ds. kadrowo-płacowych” lub „Pracownik administracyjno-biurowy ds. księgowych”
(szczegółowy program szkoleń w zakładce projektu);
- wybór uczestników szkolenia, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas zajęć oraz rekomendacje trenerów na staż.

Czas trwania stażu :                     4 miesiące  

Wymiar czasu stażu dzienny :       8h, od poniedziałku do piątku

Zakres tematyczny  na stażu:    

 • pracownik administracyjno- biurowy ds. księgowych lub
 • pracownik administracyjno- biurowy ds. kadrowo-płacowych lub 
 • pracownik administracyjno- biurowy

Sugerowana liczba stażystów:    1 - 3 osób (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą liczbę stażystów)

Obowiązki pracodawcy m.in.:      

 • wyznaczenie opiekuna merytorycznego stażysty oraz zapoznania go z jego obowiązkami oraz uprawnieniami, 
 • zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  przeciwpożarowych oraz zapoznania go  z obowiązującym regulaminem pracy.

GAPP S.A. gwarantuje każdemu stażyście:

 • badania lekarskie
 • wypłatę miesięcznego stypendium
 • ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • zwrot kosztów dojazdu

Pozostałe kwestie zostaną uregulowane w umowie  między pracodawcą a GAPP S.A.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani organizacją stażu prosimy o wypełnienie wniosku  (wzór dostępny na stronie www.gapp.pl). Dodatkowo prosimy o krótką informację (np. broszurkę) nt. działalności firmy.

Ponadto, jeśli mają Państwo informację o firmach, które chciałyby skorzystać z oferty – prosimy o przesłanie powyższego maila dalej.

Wnioski prosimy przesyłać pocztą na adres:
GAPP S.A.
ul Astrów 10
40 -045 Katowice

mailem: kluczdopracy@gapp.pl
lub faksem: (32) 251 58 31

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
Najbliższy termin realizacji stażu to okres od 15 marca do 14 lipca.

Na uzupełnione wnioski na I edycję staży czekamy do 4 marca 2013 r.
do godz. 12:00 

Następne terminy realizacji staży w ramach kolejnych edycji:
- VII - X 2013 r.
- XI 2013 - II 2014 r.
- III - VI 2014 r.


W razie pytań prosimy o kontaktowanie się z następującymi osobami:

Anna Breguła-Cieślik
tel. 32 730 49 62
e-mail: anna.bregula@gapp.pl

Magdalena Stach
tel.32 730 49 75
e-mail: magdalena.stach@gapp.pl

e-mail projektowy: kluczdopracy@gapp.pl

Źródło: www.gapp.pl
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)~M1XO3OI6
2013-11-27 10:05:26

amazing publishing Everything which gellraeny whenever i'll just not understood is one of the most correct method somebody even actually a lot more well-liked besides one might lead to being now. You might affordable. You very little query see thus considerably inside t

~aafrdpva
2014-02-07 23:14:25

qxoqakftuqsbdb35, heezvjpowv

~cgafqbtx
2014-02-10 10:42:21

ccpkrkftuqsbdb35, http://www.qvedsknnms.com/ jvhnghfmsi

~xebsdmyc
2014-02-24 02:42:43

mhgftkftuqsbdb35, jszesjqzpx , [url=http://www.nykjxynnnp.com/]vxnzuatfms[/url], http://www.rgjssaargt.com/ jszesjqzpx