Szukaj w serwisie:

Racjonalne myślenie, pozytywne myślenie – klucz do sukcesu

niepewność

CZYM JEST SUKCES? Sukces dla każdego człowieka oznacza coś innego i często jest to coś czego nie można kupić za pieniądze, coś co jest nieprzeliczalne na wartości materialne. Każdy z nas chce osiągnąć sukces z różnych osobistych powodów. Dlaczego więc jedni osiągają ów sukces przez swoje działania, pomysły, a inni nie? Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za nasze życie, za nasze ubóstwo, straty lub bogactwo, które zazwyczaj idzie w parze z sukcesem.

Różnica między człowiekiem zamożnym czy biednym tkwi w jego głowie. To umysł, tzn. wola, odwaga, gotowość ponoszenia ryzyka i wiedza odgrywają decydująca rolę w tym jak się myśli i czuje. To ludzka myśl, jej cele i pragnienia budują w człowieku sukces lub porażkę. Sukces ma początek w naszej głowie. Jeśli nie osiągamy sukcesu, przyczyn musimy szukać właśnie tam; należy oczyścić umysł, wzbogacić go o konieczna wiedzę, zrestrukturyzować i wyrzucić to, co zbędne, wyznaczyć precyzyjnie cele. Świadome działanie nie może się obyć bez wyznaczenia własnych celów.

Co daje nam wyznaczenie jasnych celów? Potrafimy rozpoznać rzeczywiste szanse w niezliczonej ich ilości jaka się wokół nas pojawia. Zaznaczyć tu należy, iż każdy ma prawo do osiągania sukcesu. Jednakże są w naszym życiu fazy, w których należy działać oraz takie kiedy należy się wyciszyć i powstrzymać od aktywności. Są takie momenty kiedy należy szybko podejmować decyzje, bo to gwarantuje sukces. Przystępując do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia – zadania, powinno się być przekonanym o jego powodzeniu. Jeśli nie tą, to inną drogą można dojść do celu i osiągnąć sukces. W życiu wszystko może się zdarzyć, życie jest najlepszym z autorów piszących scenariusze, pod warunkiem jednak, że ma się określony pomysł  i odwagę by go zrealizować. Szczery, serdeczny zapał jest najbardziej twórczym czynnikiem sukcesu.

Pamiętać jednak należy, iż bez jasno określonego celu nie można działać; musimy wiedzieć co chcemy osiągnąć. Nauczmy się koncentrować na teraźniejszości i na tym, co dzieje się w danej chwili, a z pewnością będziemy cały dzień zadowoleni. Ponieważ tylko optymista osiąga wyznaczone cele i może kształtować swoją przyszłość, musimy nauczyć się optymizmu. Ta cecha, połączona z  niewzruszoną i silną wolą, pozwoli nam przeć do przodu, a nasza wola jest tak silna, że pozwala nam działać tam, gdzie inni się poddali oraz pokonywać samego siebie. Sukces jest niczym innym, jak osiąganiem postawionych sobie samemu celów. Człowiek, który osiąga sukces jest samodzielny, niezależny, nieustannie działający. Taka osoba potrafi inwestować i ryzykować.

Kluczowe pytania dotyczące sukcesu lub porażki wiążą się z zagadnieniami własnej odpowiedzialności polegającej na uświadomieniu sobie istotnych aspektów:

 • Żyję czy życie płynie obok ?
 • Jestem pasażerem w samochodzie mojego życia czy kierowcą
 • Mam siłę czy jestem bezsilny
 • Jestem pasywny czy aktywny
 • Waham się czy jestem zadowolony.

Bycie odpowiedzialnym oznacza:

 • Kształtuję swój charakter
 • Badam swoją motywację, swoją postawę
 • Mówię, kim jestem i kim chcę się stać
 • Pytam samego siebie – czy jestem wystarczająco zaangażowany.

Przejmowanie odpowiedzialności oznacza umiejętność podejmowania decyzji.

CO OZNACZA POZYTYWNE MYŚLENIE?

Pozytywne myślenie wychodzi z założenia, że wykorzystując stałe pozytywne wpływy swojego świadomego myślenia, osiągamy w swojej świadomości trwałe, konstruktywne i optymistyczne poglądy, a co za tym idzie, zadowolenie i wysoką jakość życia. Sprowadza się ono do stwierdzenia: Kto oczekuje sukcesu, osiąga sukces, kto zaś oczekuje porażki, ponosi porażkę. Jednakże samo pozytywne myślenie pozbawione działania jest niczym, gdyż musi być zamienione w czyn. Na przykład: żaden człowiek nie będzie dobrym kierową tylko dlatego, że sobie to wmówi. To nie jest tak, iż pozytywne myślenie jest winne braku efektów. To wina braku konsekwencji i lenistwa człowieka, który zadowala się powtarzaniem formułek i fraz. Nasze myślenie należy zawsze koordynować z odpowiednim działaniem.

Należy wykazać absolutną konsekwencję w działaniu.

Im więcej pozytywnych informacji o sobie, tym większe poczucie własnej siły i większa wiara w dobry rezultat działania. Im więcej pozytywnych informacji na temat świata, ludzi i generalnie rzeczywistości, tym częściej efekty działań są pozytywne. Wiara w sukces dodaje sił, uskrzydla, redukuje stres. Wszystko to sprzyja jakości naszej pracy. Pozytywne informacje na temat ludzi i świata powodują – niezależnie od naszej woli – nastrój, który sprzyja działaniu. Dlatego z punktu widzenia skutecznego działania cenne jest dostarczenie sobie jak najwięcej pozytywnych informacji na własny temat oraz potwierdzenia szansy na sukces.

PAMIĘTAJ !

 • Nie unikaj oceny innych i poprawiaj to, co możesz poprawić.
 • Słuchaj raczej tych, którym udało się coś zrobić, niż tych, którym to się nie udało.
 • Bież pod uwagę fakt, że ci, którym nie wyszło, po prostu częściej i głośniej o tym mówią, pomyśl jednak, ilu osobom udaje się osiągnąć to, co zamierzyły.
 • Zauważ, że więcej ludzi pracuje, niż nie pracuje, a pracę dostają ci, którzy naprawdę wytrwale jej szukają.
 • Nie narzekaj i nie słuchaj tych, którzy narzekają.
 • Miej odwagę ryzykować i zgadzać się na zmiany.

Jeśli otaczają Cię ludzie niezadowoleni ze swojego życia, narzekający i mówiący o jego ciężarze, będziesz musiał włożyć w swoje pozytywne nastawienie więcej pracy.

Świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie są użyteczne w walce z negatywnym myśleniem. Negatywne myślenie powoduje stres, ponieważ niszczy zaufanie w to, że jesteś w stanie wykonać stojące przed Tobą zadanie. Skutecznie jest odpierać negatywne myśli przy pomocy pozytywnych afirmacji. Ich podstawą jest racjonalna ocena sytuacji, sprzyjająca zmianie destrukcyjnego obrazu własnego ja i destrukcyjnego wzorca zachowań. Dzięki temu można osiągnąć większą pewność siebie, a przede wszystkim zmienić swój dotychczasowy negatywny wzorzec postępowania w nowy – pozytywny. Technika afirmacji, stosowania wewnętrznych przekonań, pozytywnych stwierdzeń jest dobrym sposobem na podniesienie się na duchu, dodanie sobie siły i odwagi do działania.

Przykłady afirmacji to:

 • Mogę to zrobić.
 • Mogę osiągnąć moje cele.
 • Jestem sobą i ludzie lubią mnie takim jaki jestem.
 • Uczę się z błędów.
 • Jestem pewny swoich racji.
 • Sukces bierze się z woli człowieka.
 • Wszystko zależy od stanu umysłu.
 • W życiowych zmaganiach nie zawsze wygrywają silniejsi i szybsi.
 • Prędzej czy później wygra ten, kto myśli, że wygrać może.

Świadomość myśli, racjonalne i pozytywne myślenie są trzema blisko ze sobą powiązanymi narzędziami, które pomogą Ci eliminować brak pewności siebie powodujący stres. Pozytywne myślenie pomaga Ci nie tylko przeciwstawiać się negatywnym myślom, odpowiednio zastosowane pomaga również zbudować pewność siebie.

Zdolność do zauważania pozytywnych aspektów każdej sytuacji to jeden ze wskaźników zdrowia psychicznego. Jeżeli umiesz dostrzec w drugim człowieku lub dowolnym zdarzeniu ich dobre strony, to z natury jesteś pogodny i cieszysz się sympatią innych. Pozytywne myślenie polega na świadomym koncentrowaniu się na pozytywach tego, co nas otacza: ludzi, zdarzeń i sytuacji. Decyduje ono o odczuciach, zachowaniach i skuteczności działania. Wywołuje szczególny rodzaj emocji, który wzbudza w nas pozytywną energię i przyczynia się tym samym do skuteczniejszego działania zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej.

Pozytywne myślenie, to przede wszystkim, opieranie się na mocnych stronach człowieka. To zauważanie i rozwijanie swoich dobrych stron, zdolności i zainteresowań, a także związana z tym odpowiedzialność za zidentyfikowanie i wydobycie na światło dzienne swoich uzdolnień w procesie świadomego odkrywania siebie. Objawia się ono w pozytywnych oczekiwaniach w stosunku do wyników działania.

Jedną z zasadniczych cech człowieka sukcesu jest nawyk pozytywnego oczekiwania, że się uda i koncentrowanie się na tym, co trzeba zrobić aby się udało. Im więcej pozytywnych informacji o sobie, tym większe poczucie własnej siły i większa wiara w dobry rezultat działania.

Co charakteryzuje człowieka myślącego pozytywnie ?

 • Przewiduje rozwój i podejmuje odpowiednie kroki w tym kierunku.
 • Jest pełen optymizmu.
 • Szuka możliwości efektywnej pracy.
 • Konkuruje z najlepszymi.
 • Stara się zarobić więcej.
 • Wyznacza sobie wielkie cele.
 • Planuje długofalowo.
 • Otacza się ludźmi myślącymi pozytywnie.
 • Nie zwraca uwagi na drobne pomyłki.
 • Koncentruje się na swoich zaletach.
 • Poszerza swoje horyzonty myślowe.
 • Wierzy w siebie.

Człowiek pozytywnie myślący potrafi reagować na każdą zmianę, jak na kolejny pozytywny zbieg okoliczności, nawet jeśli sytuacja wygląda na skomplikowaną. Taka osoba ma w sobie zapał do życia, stara się aktywnie rozwiązywać swoje problemy, spełniać marzenia, jest otwarta na nowości, wierzy w siebie, nie poddaje się bierności, bezradności i narzekaniu na złośliwość losu.

PODKREŚLAJ POZYTYWY !  /ćwiczenie/

Możesz ćwiczyć pozytywne przekształcanie świata przez codzienne świadome myślenie w tym kierunku i małe działania:

 • Uśmiechaj się do ludzi i do siebie; nawet wtedy kiedy nie masz na to ochoty, szybko zobaczysz, że ludzie będą dla siebie milsi.
 • Chodź z podniesiona głową, sprężystym, energicznym krokiem.
 • Kiedy spotyka Cię trudna sytuacja, najpierw pytaj co jest w niej dobrego? czego możesz się z niej nauczyć? potem jakie możesz wynieść z tego korzyści? co powinieneś zrobić?
 • Zabaw się od czasu do czasu w wieczorne spisywanie 40 pozytywnych wydarzeń dnia. Dużo? Nic podobnego! Rzecz w tym, że kiedy będziesz wiedział, że wieczorem masz zrobić to ćwiczenie, przez cały dzień będziesz szukać pozytywnych zdarzeń. I o to chodzi! To jest pozytywne myślenie. Zdolność zauważania wśród różnych zdarzeń głównie tych dobrych.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ!

„Największe nieszczęście człowieka polega na oczekiwaniu na jutrzejszy dzień”.
/
Seneka/

Maria Fundakowska

Źródło: opracowanie eksperta projektu
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)