Szukaj w serwisie:

Praca nakładcza

praca nakładcza, chałupnictwo

W przypadku pracy nakładczej powierzone obowiązki z reguły wykonujemy w domu. Dlatego wielu pracodawców i pracowników pracę nakładczą częściej nazywa „chałupnictwem". Są to zazwyczaj proste prace, czasem monotonne, pozwalające dobierać sobie elastycznie godziny ich wykonywania.

O pracy nakładczej nie znajdziemy bardziej szczegółowych informacji w Kodeksie Pracy, jak tylko artykułu mówiącego, iż: „Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę nakładczą, ze zmianami wynikającymi z odmiennych warunków wykonywania tej pracy (art. 303. § 1 Kodeksu Pracy). Stosowne rozporządzenie „w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą" powstało już w 1975 r.

Praca nakładcza łączy ze sobą cechy zwykłej umowy o pacę i umowy o dzieło. Z jednej strony pracownik zachowuje prawo do niektórych praw pracowniczych, takich jak urlop czy ubezpieczenie zdrowotne a z drugiej otrzymuje wynagrodzenie dokładnie za tą pracę, która zostanie wykonana – zazwyczaj jest to konkretna kwota podana za jedną lub określoną ilość wykonanych rzeczy, urządzeń, elementów, czy dokumentów.

Rozpoczynając pracę nakładczą możemy spodziewać się, iż zostanie ona zawarta na piśmie i określi między innymi:

 • Rodzaj umowy,
 • Podstawowe warunki umowy tj.:
  • rodzaj pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • zasady wynagradzania

W umowie zostanie również określona minimalna, miesięczna ilość pracy, jaką musimy wykonać. Będzie ona skalkulowana według następujących kryteriów: w przypadku gdy będzie to dla nas praca dodatkowa, musimy otrzymać wynagrodzenie nie mniejsze niż 50 % najniższego wynagrodzenia pracowniczego. Jeżeli jednak będzie to nasze główne źródło dochodu, zostanie nam zlecona ilość pracy pozwalająca uzyskać co najmniej równowartość najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Wobec powyższego pojawiają się następujące kwestie dla pracowników:

 • Decydujmy się na pracę nakładczą jeżeli dysponujemy co najmniej 4 godzinami na dobę, które możemy poświęcić pracy.
 • Bardzo ważne jest zatem określenie minimalnej miesięcznej ilości pracy. Pracodawca (Nakładca) ma obowiązek zapewnić nam ilość pracy pozwalającą uzyskać przepisowy dochód, jednak to po naszej stronie leży zapewnienie wystarczającą ilość czasu aby zlecenie wykonać.
 • Nakładca może kontrolować jakość i ilość wykonywanej przez nas pracy. Brak norm jakościowych i ilościowych powoduje, że pracodawca nie musi nam za taką pracę zapłacić. Dodatkowo ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może być powodem do rozwiązania takiej umowy w trybie dyscyplinarnym.
 • Praca nakładcza wymaga od pracownika takich cech jak dobra organizacja czasu własnego, samodyscyplina oraz sumienność i dokładność.

Umowę o pracę nakładczą można zawrzeć na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy bądź na czas nieokreślony. Okres próby to maksymalnie 3 miesiące. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym momencie za porozumieniem stron. Obowiązujące okresy wypowiedzenia to 2 tygodnie w przypadku okresu próbnego i 1 miesiąc w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Wykonując pracę nakładczą mamy prawo do urlopu, muszą być również respektowane przedstawione przez nas zwolnienia lekarskie.

Rozwiązanie umowy o pracę nakładczą z kobietą w ciąży, bądź z kobietą przebywającą na urlopie macierzyńskimmoże nastąpić jedynie w sytuacji likwidacji zakładu pracy, bądź zlikwidowania w firmie systemu pracy nakładczej.

Daniel Binda
LGrant
www.ribes.pl

 

Źródło: opracowanie eksperta © JestPraca24.pl
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)