Szukaj w serwisie:

Praca na podstawie umowy na czas określony; praca na zastępstwo;

umowa o pracę

W zasadzie większość pracowników starających się o zawarcie z pracodawcą umowy potocznie nazywanej „umową stałą" (czyli na czas nieokreślony), pracuje wcześniej właśnie w oparciu o umowę na czas określony. Czasem możemy stanąć przed okazją podjęcia konkretnych obowiązków w zastępstwie za nieobecnego pracownika. Jeżeli posada jest ciekawa, nie należy się wahać – lepsza praca tu i teraz, nawet tylko na zastępstwo.

Umowa na czas określony.

Umowa o pracę na czas określony to jedna z tak zwanych umów terminowych - zawierana jest na ściśle określony, swobodnie uzgodniony między nami i pracodawcą czas. Może to być okres kilku dni, kilku miesięcy albo kilku lat. W 2012 roku Kodeks Pracy wypowiada się na temat umowy na czas określony w art. 25.

Kiedy możemy spotkać się z umową na czas określony? W zasadzie większość pracowników starających się o zawarcie z pracodawcą umowy potocznie nazywanej „umową stałą" (czyli na czas nieokreślony), pracuje wcześniej właśnie w oparciu o umowę na czas określony. Dla pracownika jest to w zasadzie pełnowartościowa umowa dająca już gwarancje pracownicze, takie jak:

  • prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach pracy
  • staż pracy
  • prawo do urlopu wypoczynkowego.

Posiada ona jednak element tymczasowości, gdyż zawsze określona jest w takiej umowie data jej zakończenia. Wobec tego gdy zbliża się termin zakończenia umowy a pracodawca nie planuje jej przedłużyć, oznacza to naturalny koniec pracy. Wobec tego musimy zdawać sobie sprawę, że posiadając umowę na czas określony:

  • obowiązują nas i pracodawcę krótsze okresy wypowiedzenia,
  • po zakończeniu umowy nie mamy prawa do odprawy, chyba że pracodawca wcześniej rozwiąże z nami umowę z przyczyn nas nie dotyczących (leżących po stronie pracodawcy),
  • ponadto, jeżeli planujemy zaciągnąć kredyt, nasza umowa dla niektórych banków może być przeszkodą do otrzymania pieniędzy.

W wyjątkowej sytuacji są kobiety w ciąży. Jeżeli umowa na czas określony była zawarta z nimi na dłużej niż jeden miesiąc, a jednocześnie miałaby skończyć się w chwili, gdy pracownica jest już w co najmniej 3 miesiącu ciąży, to automatycznie przedłuża się do dnia porodu (z wyłączeniem umowy na zastępstwo - art.177 § 3 i 31 Kodeksu Pracy) .

Może się tak zdarzyć, że po zakończeniu pierwszej umowy, pracodawca zaproponuje nam kolejną, taką samą umowę. Kiedy jednak i ta druga się zakończy, trzecia musi być już umową na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pomiędzy rozwiązaniem (zakończeniem) poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy pracowaliśmy dłużej niż miesiąc w innych miejscach lub po prostu mieliśmy pomiędzy umowami dłuższą niż miesiąc przerwę.

Umowa na zastępstwo

Każdy z nas narażony jest na nieprzewidziane sytuacje losowe, takie jak wypadki czy dłuższe choroby. Często związane są z koniecznością przebywania poza miejscem pracy, co może rodzić zarówno naszą obawę o miejsce pracy jak i niepokój pracodawcy wynikający z zaniedbywania podczas naszej nieobecności pewnych firmowych zadań. Jeżeli jednak daliśmy się dotychczas poznać jako solidni i godni zaufania pracownicy, pracodawca z pewnością na nas poczeka, korzystając być może w międzyczasie z usług pracownika na zastępstwo.

Oczywiste jest, że z wielu powodów najbardziej odpowiada nam zdobycie umowy o pracę na czas nieokreślony, jednak czasem możemy stanąć przed okazją podjęcia konkretnych obowiązków w zastępstwie za nieobecnego pracownika. Jeżeli posada jest ciekawa, nie należy się wahać – lepsza praca tu i teraz, nawet tylko na zastępstwo, niż bliżej nieokreślona nadzieja na przyszłe stałe zatrudnienie.

Okres pracy na zastępstwo, nawet jeżeli jest określony konkretną datą, w naturalny sposób kończy się z chwilą powrotu nieobecnego pracownika, którego zastępowaliśmy. Ponadto jeżeli pracodawca nie jest zadowolony z naszej pracy albo chce się po prostu z nami rozstać bez podania przyczyny, to w przypadku umowy na zastępstwo ma takie prawo z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie możemy podpisać z jednym pracodawcą dowolną ilość umów o pracę na zastępstwo i nie powoduje to zmiany jej na umowę na czas nieokreślony (jak to ma miejsce w sytuacji trzeciej umowy na czas określony o czym pisze wyżej).

Daniel Binda
LGrant
www.ribes.pl

Źródło: opracowanie eksperta © JestPraca24.pl
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)