Szukaj w serwisie:

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – uzyskaj dotacje, doradztwo, szkolenia i informacje

2013-03-26 | ekonomia społeczna | owes
pierwsza praca

Od początku roku 2013 w subregionie centralnym województwa śląskiego działa Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Rola Ośrodka polega na dostarczaniu informacji organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym na tematy związane z ich funkcjonowaniem na otwartym rynku (prowadzenie działalności gospodarczej). Dzięki współpracy z OWES podmioty trzeciego sektora mogą podnosić swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i doradztwie z zakresu księgowości, prawa i marketingu.

Działalności OWES subregionu centralnego obejmuje:

  • udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego i doradczego dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu centralnego,
  • wsparcie dla tworzonych spółdzielni socjalnych (szkoleniowe, doradcze oraz finansowe),
  • budowanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
  • promowanie ekonomii społecznej,
  • poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania OWES i spółdzielni socjalnych.

Dzięki działalności OWES będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości 20 tys. zł na każdego członka-założyciela oraz wsparcie pomostowe w okresie 12 miesięcy od założenia spółdzielni. Dodatkowo każda spółdzielnia socjalna założona w Ośrodku otrzyma bezpłatne wsparcie doradcze w zakresie marketingu, księgowości, prowadzeniu działalności oraz kwestiach prawnych.

Spółdzielnię socjalną może otworzyć grupa co najmniej 5 osób: bezrobotnych, niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym:

  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu - po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji.

Obszar działalności OWES obejmuje 14 miast na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz 8 powiatów: będziński, bieruńsko - lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański.

Działania Ośrodka realizowane są przez sześć organizacji: Rudzką Agencję Rozwoju Inwestor Sp. z o.o., Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Fundację Internationaler Bund Polska, Izbę Przemysłowo-Handlową.

Więcej informacji na temat działalności Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz możliwości założenia spółdzielni socjalnej lub prowadzenia organizacji pozarządowej mogą Państwo uzyskać mailowo, telefonicznie na stronie http://facebook.com/owes.slask lub bezpośrednio w poniższych punktach informacyjnych:

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
tel. (32) 248-77-86, wew. 21
apelc@rarinwestor.pl
blatos@rarinwestor.pl

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
tel. (32) 72-85-958
r.weglinski@garr.pl
j.rozanski@garr.pl

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 764-22-98 wew.32
a.blaszczyk@frapz.org.pl

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno (III piętro, pok. 310, 313)
tel. (32) 615-09-78
owis@interia.eu

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 39- 33-317

Internationaler Bund Polska
Centrum Integracji Społecznej w Tychach
ul. Edukacji 11
43-100 Tychy (2 piętro byłego internatu Zespołu Szkół Nr 5 - wejście od strony basenu)
izabela.swierkowska@gmail.com

Źródło: OWES
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)