Szukaj w serwisie:

Obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

mama, niemowle, wychowanie, dziecko

Zgodnie z art. 163 § 3 kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Zwrot „bezpośrednio”, użyty w treści komentowanego przepisu, należy rozumieć w sposób leksykalny, jako coś, co ma nastąpić „w chwilę po”, „zaraz po”, „natychmiast po” czymś (por. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, Warszawa 1978, s. 148).  Przyjmując takie rozumienie wspomnianego zwrotu, korzystanie z urlopu wypoczynkowego udzielonego na zasadach art. 163 § 3 kodeksu pracy powinno rozpocząć się następnego dnia roboczego po dniu zakończenia urlopu macierzyńskiego.

W doktrynie prawa pracy przeważający jest pogląd, zgodnie z którym jednodniowa bądź dłuższa przerwa pomiędzy dniem zakończenia urlopu macierzyńskiego a rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego może być usprawiedliwiona przypadającym w tym okresie świętem lub następującymi po sobie świętami bądź dniami harmonogramowo dla pracownika wolnymi (np. sobota, niedziela). Tym samym, „bezpośredniość” w omawianym rozumieniu nie zachodzi, jeżeli pomiędzy dniem zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego a dniem rozpoczęcia korzystania z urlopu wypoczynkowego wystąpi chociażby jeden dzień roboczy. Tego typu przerwa eliminuje przesłankę bezpośredniości.

Przykładowo, pracownica zakończyła urlop macierzyński 1 czerwca 2011 r. (środa). Tym samym do pracy powróciła 2 czerwca i w tym samym dniu złożyła wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na omawianych zasadach począwszy od 3 czerwca. W takiej sytuacji pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownicy, przez co może odmówić jego realizacji.

W celu zachowania „płynnego” przejścia z urlopu macierzyńskiego na urlop wypoczynkowy pracownica (pracownik-ojciec) powinna złożyć wniosek o udzielenie urlopu w trybie art. 163 § 3 kodeksu pracy przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, wskazując w nim pierwszy dzień roboczy przypadający po urlopie macierzyńskim jako moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.

W trybie art. 163 § 3 kodeksu pracy uprawniona pracownica (pracownik-ojciec) może wykorzystać cały należny sobie urlop wypoczynkowy. W grę wchodzi zatem zarówno urlop zaległy (urlop za rok ubiegły), jak i urlop bieżący w pełnym wymiarze przypadającym na rok, w którym składany jest wniosek o jego udzielenie.

Przykładowo, pracownica zatrudniona na pełnym etacie, posiadająca prawo do urlopu w wymiarze 26 dni w skali roku zaszła w ciążę z początkiem stycznia 2010 r. Ze względów zdrowotnych związanych z ciążą, cały jej okres pracownica ta przebywała na zwolnieniach lekarskich. Dziecko urodziło się 30 września 2010 r. Dwudziestotygodniowy urlop macierzyński zakończył się 17 lutego 2011 r. W tym stanie faktycznym pracownica nie wykorzystała w 2010 r. ani jednego dnia z puli 26 dni urlopu wypoczynkowego należnego za ten rok. Jednocześnie z początkiem 2011 r. nabyła prawo do kolejnych 26 dni urlopu wypoczynkowego. W opisanej sytuacji pracownica ta mogła do 17 lutego złożyć wniosek o udzielenie, w trybie art. 163 § 3 kodeksu pracy, w sumie 52 dni urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca jest związany omawianym wnioskiem, złożonym we właściwym terminie, tj. najpóźniej do końca ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego. Przepis art. 163 § 3 kodeksu pracy stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 163 § 1 kodeksu pracy, w myśl której przy ustalaniu planu urlopów pracodawca bierze pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Regulacja ta oznacza, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia urlopu, jest jednak związany takim wnioskiem, gdy pochodzi on od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i w związku z tym chciałaby przedłużyć czas sprawowania nad nim pełnej, osobistej opieki (wyrok Sądu Najwyższego z 20.08.2001 r., I PKN 590/00, OSNAPiUS 2003/14/336). Kategoryczne sformułowanie powołanego przepisu nie pozostawia bowiem wątpliwości, że do rozpoczęcia urlopu wystarcza w tym przypadku złożenie stosownego wniosku, na który pracodawca nie może zareagować inaczej niż „udzielając” urlopu niezależnie od planu urlopów (wyrok Sądu Najwyższego z 19.11.2003 r., I PK 18/03, nie publ.).

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego zgodnie z treścią terminowo złożonego wniosku może być potraktowana jako wykroczenie określone w art. 281 pkt 5 kodeksu pracy, zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 złotych.

Piotr Wąż.
Autor jest doktorem nauk prawnych specjalizującym się w problematyce prawa pracy, prawa spółek i prawa koncernowego

Źródło: opracowanie eksperta projektu
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)~ZDESPEROWANA :(
2013-03-07 16:06:07

WITAM, WŁAŚNIE DOSTAŁAM ODPOWIEDŹ NA PODANIE O UDZIELENIE MI ZALEGŁEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO ZA ROK 2011 I 2012 ORAZ 15 DNI ZA ROK 2013 I NIESTETY PRACODAWCA ODMÓWIŁ MI UDZIELENIE TYCH 15 DNI URLOPU ZA BIEŻĄCY ROK.CO MAM ROBIĆ? DLA MNIE KAŻDY DZIEŃ , TYDZIEŃ W DOMU TO DUŻO, BĘDĘ WALCZYĆ O SWOJE Z PAŃSTWA POMOCĄ.

BĘDĘ WDZIĘCZNA ZA CENNE WSKAZÓWKI.

POZDRAWIAM,

RENATA

~EWELINA
2013-03-18 17:20:39

WITAM:))

JA OBECNIE JESTEM NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM-URODZIŁAM DZIECKO 16,11,2012 ROKU.URLOP MACIERZYŃSKI TRWA DO 04,04,2013-PRZEDŁUŻAM GO O 4 TYGODNIE,CZYLI DO 02,05,2013 ROKU.NASTĘPNIE WYKORZYSTUJE 15 DNI URLOPU ZALEGŁEGO ZA ROK 2012...CO Z URLOPEM ZA TEN ROK?????-CHCĘ ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE Z PRACY????CZY ON MI SIĘ RÓWNIEŻ NALEŻY????PROPORCJONALNIE CZY W CAŁOŚĆI????

~Darek
2015-04-07 14:39:59

Dzień dobry. Pracownica poszła na zwolnienie lekarskie ze względu na ciążę w 2014 r. Poród przewidziany jest na 2015 rok a powrót do pracy po urlopie rodzicielskim w 2016 roku. w 2014 roku nie wykorzystała całego urlopy ze względu na zwolnienie lekarskie. Czy po powrocie do pracy trzeba jej zaliczyć również urlop za 2014 rok?

~Jula
2015-06-11 17:36:42

Witam,

mąż ma zgodę na urlop ojcowski, złożył dodatkowo wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego zaległego oraz za rok bieżący (w sumie 4 tygodnie), dostał od pracodawcy zgodę jednak na jedynie dwa tygodnie urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z tym co jest powyżej napisane pracodawca nie powinien odmawiać chęci wykorzystania całego urlopu.

Proszę o podpowiedź jakie kroki dalej powziąć? Prosić o poradę radcy prawnego czy PIP? Czy można się powołać na powyższy artykuł?

~Hanna Raatz
2017-12-22 11:53:22

Witam, jeżeli pracownica bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, który trwał do 17.12.2017 złożyła wnioski(z 3 tygodniowym wyprzedzeniem)-18 i 19.12.2017 z Art. 188 K.p., od 20.12.2017 do 06.03.2018 r urlop wypoczynkowy (zaległy z 2016 r i za 2017 r), to czy Pracodawca ma prawo odwołać ją z urlopu wskazując w piśmie uzasadnione potrzeby Pracodawcy? Pismo zostało doręczone 21.12.2017.