Szukaj w serwisie:

Mentoring młodej kadry - polskie standardy

Szkolenie komputerowe

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł” –  Robert T. Kiyosaki

Mentoring  to „partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji.”

Innymi słowy mentoring to sposób na mądre pokierowanie ścieżką zawodową pracowników w celu rozwijania ich talentów i posiadanych kompetencji.

Czy w Polsce występuje mentoring młodej kadry ? Czy polscy menedżerowie są przygotowani na mentoring młodego pokolenia ?  Czy organizacje są przygotowane na proces mentoringu?  
Czym jest proces mentoringu w organizacji?

Jest to to partnerska relacja, głównie oparta na zaufaniu i często przebiegająca poza zależnościami służbowymi relacja mistrz – uczeń. Celem tej relacji jest odkrywanie i stymulowanie rozwojem młodego pokolenia. Mistrz zwany dziś mentorem to osoba, która posiada: doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe, etyczna w swoim działaniu a jednocześnie zdolna do przejęcia odpowiedzialności za rozwój swojego ucznia. To przede wszystkim osoba elastyczna i tolerancyjna oraz wolna od uprzedzeń. Relacja mistrz – uczeń to relacja oparta głównie na wzajemnym zaufaniu z poszanowaniem osobistych granic każdej ze stron.

Dzisiaj szczególnie liczy się praca zespołowa to dzięki niej firmy osiągają sukces biznesowy. Żyjemy w czasach gdzie gospodarka rozwija się w oparciu o wiedzę, wiedza jest elementem najcenniejszym. Dlatego tak ogromne znaczenie ma przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie w procesie mentoringu. Najbardziej właściwym materiałem do budowania kapitałów każdej firmy są dziś młodzi ludzie – absolwenci szkół i uczelni. Ale jak rozpoznać ich potencjał jak tworzyć warunki do ich rozwoju i przekazywania im wiedzy to już zadanie stojące przed współczesnymi menedżerami.

W Polsce proces mentoringu niestety, ale jest jeszcze wyjątkowo niedojrzały. Można stwierdzić, że proces ten dopiero co raczkuje na naszym rodzimym rynku.
Organizacje stosujące proces mentoringu na polskim rynku to ogromna rzadkość. Jeżeli spotykamy się z przykładem mentoringu w danej organizacji to zdecydowanie należy zwrócić uwagę, że proces ten ma zastosowanie w organizacjach z obcym, najczęściej zachodnim kapitałem. To właśnie te organizacje są zdecydowanie bardziej rozwinięte z zakresu takich procesów. To właśnie w tych organizacjach jest standardem przekazywanie przez menedżerów pracujących poza granicami kraju wiedzę o procesie na polskich menedżerów. Należy pamiętać, że aby proces zafunkcjonował w danej organizacji to osoby za niego odpowiedzialne powinny zostać przeszkolone i przygotowane do relacji mistrz - uczeń. Powinny przejść odpowiedni zaawansowany kurs, szkolenie z zakresu  procesu mentoringu.  

Ponadto należy zwrócić uwagę, że nie każda osoba może być mentorem. Mentor to osoba posiadająca duży bagaż wiedzy i kompetencji ale to też osoba, jak wcześniej wspomniałam, tolerancyjna, wolna od uprzedzeń i potrafiąca  zbudować relację
z poszanowaniem dwóch stron. I to właśnie często stanowi problem. Należy zwrócić uwagę, że jest to ten drugi wyjątkowo trudny element w pracy mentora. Pracy nad samym sobą.
Patrząc na rozliczne szkolenia na polskim rynku możemy zauważyć, że niewiele firm kształci z zakresu mentoringu. Najczęściej procesu uczą się menedżerowie kształcąc się samodzielnie. Taki niewielki procent firm kształcących z tego zakresu wynika z faktu jeszcze małego zainteresowania procesem mentoringu w firmach.
Obecnie zauważalnym jest proces mentoringu w polskich firmach rodzinnych. Tam gdzie dzieci właściciela już dojrzały do pełnienia funkcji w firmie rodzinnej i tam często spotykam się nieformalnie z tym procesem. Ale większość moich rozmówców podkreślała fakt, że jest to proces niełatwy, sami musieli się do niego przygotowywać (tak rodzic jak i dziecko)  i szczególnie jest trudny gdy dotyczy relacji służbowych powiązanych z relacjami rodzinnymi.

Co zyskuje w procesie mentoringu uczeń?  
Dzisiaj już wiemy, ze proces edukacyjny młodego człowieka czyli szkoła czy uczelnia może przekazać tylko pewne prawidłowości obowiązujące w dyscyplinie którą uprawia uczeń. Zdecydowanie zwiększa mu światopogląd lecz nie przygotowuje do pełnienia życia zawodowego. Należy zwrócić uwagę, że osoba młoda wkraczająca do organizacji potrzebuje ok. jednego roku aby nauczyć się podstaw pracy i relacji panujących w organizacji.

Dlatego proces mentoringu to jedno z narzędzi szybszego zaklimatyzowania się
w organizacji  i pozyskiwania wiedzy bezpośrednio od mistrza.
Ale należy pamiętać, że proces ten ma również zapotrzebowanie w póżniejszej fazie pracy pracownika gdy ma on już kilka lat pracy za sobą i jednocześnie będzie awansował po procesie mentoringu ze strony przełożonego. To przełożeni osoby
z dużym bagażem powinni być tymi mistrzami.

Dziś w Polsce niewiele osób może się poszczycić uczestnictwem w projekcie mentoringu. Ale biorąc pod uwagę fakt, że zapotrzebowanie na proces będzie wzrastało mam nadzieję, że rynek firm szkoleniowych rozszerzy swoją ofertę
a menedżerowie docenią wartość mentoringu.

Agata Hagno

Źródło: opracowanie eksperta © JestPraca24.pl
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)