Szukaj w serwisie:

Kompetencje bazowe - Czego dzisiaj wymaga się od (prawie) wszystkich pracowników?

kompetencje bazowe pracownika

Dawny pogląd, jeszcze z połowy ubiegłego wieku wychowywał ludzi w świadomości, że raz wybrany pracodawca prawdopodobnie będzie moim żywicielem aż do zasłużonej emerytury. Rozwój przemysłu w naszym kraju po II Wojnie Światowej stwarzał bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w nowo tworzonych okręgach przemysłowych. Młodzi ludzie przyjeżdżając do szkoły ulokowanej przy nowo budowanej hucie czy kopalni często zakładali, że będzie to pierwszy zakład będzie jedynym pracodawcą w ich karierze. Dzisiaj pogląd ten, nazywamy modelem japońskim zarządzania, choć nadal silny w samej Japonii, a w Polsce wspominany nieraz z sentymentem przez obecnych emerytów, nie jest już aktualny.

Kilka kryzysów gospodarczych jakie miały miejsce w ostatnich dekadach nauczyły nas, że obecnie w życiu zawodowym jedyną stałą jest ciągła zmiana. Badania prowadzone nad rynkiem pracy dowodzą że pod koniec ubiegłego wieku przeciętny aktywny zawodowo europejczyk zmieniał zawód średnio 6 razy.

Wielu z nas pomyśli – jak to możliwe - tyle razy zaczynać od początku, zaprzepaszczać dotychczasowo zdobyte doświadczenie i narażać się na dodatkowy stres związany ze zmianą? Możliwe, wygląda jednak na to, że duża część zmian w naszym życiu zawodowym nie jest podyktowana naszą chęcią a bardziej jest wymuszana przez pracodawców lub rynek.

Zmiana pracy zawsze była zaliczana do bardziej stresujących ludzkich doświadczeń ale przecież z pewnością da się ją przeżyć. Bardzo dobrym lekarstwem na niektóre lęki (zawodowe również) jest wiedza. To ona zmniejsza albo wręcz niweluje niepewność, usuwając tym samym lęk. Warto zatem wiedzieć, że zmiana pracy to nie do końca zmiana wszystkiego.

Stajemy się coraz bardziej globalną wioską przez co zaczynamy mieć podobne poglądy, potrzeby czy umiejętności. Nie inaczej jest na rynku pracy. Badacze tematu zauważyli, że pracodawcy coraz częściej dzielą swoje oczekiwania wobec kandydatów na dwa obszary: obszar kompetencji specjalistycznych oraz obszar pewnych postaw i umiejętności uniwersalnych (nazwijmy je kompetencjami bazowymi) wymaganych zarówno od pracownika biurowego jak i od serwisanta maszyn czy pracownika fizycznego. Wobec tego, każdy człowiek, który opanuje pewne umiejętności postrzegane jako uniwersalne, będzie odporniejszy na stres związany ze zmianą pracy. Zastanówmy się więc, jakie cechy uważa się dziś za bazowe?

Pierwsza baza – niezależnie od tego co robisz, ważne jest również w jaki sposób poruszasz się między ludźmi - czy potrafisz współpracować, czy potrafisz zjednywać i przekonywać ludzi, czy dobrze rozumiesz ludzkie intencje.

Druga baza to Ty sam - w jaki sposób zarządzasz sobą, czy akceptujesz i lubisz siebie, czy wiesz kiedy warto być pokornym a kiedy należy bronić swoich racji, czy potrafisz sam siebie zdyscyplinować, czy jesteś uczciwy, systematyczny i odpowiedzialny, czy dążysz wytrwale do celu, czy rozumiesz, że Twoja praca może przynieść firmie zysk lub stratę i wreszcie – czy jesteś świadomy, że codzienność wymaga elastyczności w działaniu i ciągłego uczenia się?

Na koniec baza trzecia – umiejętności i dyspozycje premiowane przez dużą część pracodawców – czy potrafisz obsługiwać komputer i swobodnie poruszasz się w świecie nowych technologii: podstawowe źródła wiedzy w Internecie, cyfrowa komunikacja, multimedia, czy masz adres e-mail. Czy masz prawo jazdy i potrafisz prowadzić samochód, czy masz konto w banku. Dobrze również jeżeli znasz język angielskich ale dużym zaniedbaniem jest jeżeli nie rozumiesz nawet podstawowych zwrotów grzecznościowych – co w gruncie rzeczy nie jest wcale takie trudne.

Kompetencje bazowe to raczej proste umiejętności i postawy wymagane od wszystkich, więc teoretycznie nie powinny wpływać na decyzję o zatrudnieniu. Doświadczenia pracodawców wskazują jednak, że proste i podstawowe wymagania wcale nie są tak powszechnie spełniane. Wobec tego pokazując na rozmowach kwalifikacyjnych, że powyżej opisane postawy i umiejętności są naprawdę naszą bazą, zyskujemy kilka ważnych punktów zbliżających nas do nowej pracy.

Daniel Binda
LGrant

Źródło: opracowanie eksperta
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)