Szukaj w serwisie:

Grunt to dobry plan. Opracowanie scenariusza rozmowy kwalifikacyjnej.

uczyć, doradzać

Nie jest żadną tajemnicą, że w niezliczonej ilości działań zakończonych sukcesem, które podejmuje każdy z nas w trakcie swojego życia istotną rolę odgrywa dobry plan. Nic tak nie uskrzydla i nie dodaje pewności siebie jak posiadanie opracowanego we wszelkich możliwych wariantach scenariusza przebiegu kluczowych dla nas zdarzeń. Umiejętność dokonywania wizualizacji wydarzeń mających wystąpić w przyszłości pomaga w niejaki sposób przygotować się do nich psychicznie i wręcz oswoić się ze stresorami, które prawdopodobnie rychło wystąpią.

Dość powszechnie stosujemy metodę wariantowego budowania przyszłych zdarzeń w sprawach „sercowych”. Kiedy nasze myśli są zaprzątnięte tym, w jaki sposób obiekt naszych westchnień zareaguje na pewne gesty lub działania do głowy przychodzą przeróżne możliwości zareagowania na nie tak aby cel, który postawimy sobie na samym początku był jak najszybciej osiągnięty i stał się podwaliną pod budowę czegoś trwalszego, pewniejszego i … dłuższego oczywiście. Okazuje się, że gdybyśmy do innych, równie ważnych zagadnień naszego życia podchodzili z podobnym zaangażowaniem i przejęciem, korzystalibyśmy z metody budowania różnych scenariuszy przyszłych zdarzeń w dużo szerszym zakresie. Jednym z kluczowych momentów życia osoby znajdującej się w wieku produkcyjnym jest zdobywanie pracy zarobkowej, która w obecnych czasach nierozerwalnie związana jest  z rozmową kwalifikacyjną. Rozmową, do której w odpowiedni sposób należy się przygotować. Ułożyć scenariusz.

Oczywiście proces rekrutacji jest wyreżyserowany przez stronę rekrutującą (zakładając optymistycznie, że będziemy rekrutowani w sposób profesjonalny). Nie mniej jednak to do osoby rekrutowanej będzie należało odnalezienie w głównym scenariuszu pewnych kluczowych dla niej wątków i takie „odegranie swojej roli”, aby „reżyser” był w niebo wzięty.

Cała sztuka dobrego, strategicznego planowania polega na podjęciu próby przewidywania tego co może się wydarzyć i odpowiednim doborze narzędzi oraz metod reagowania na te zdarzenia, tak aby w momencie ich faktycznego zaistnienia posiadać cały arsenał gotowych do użycia odpowiedzi, zachowań czy też gestów.  Nie ocenionym ćwiczeniem wspomagającym proces układania najlepszego scenariusza poszczególnych etapów rozmowy rekrutacyjnej jest odgrywanie jej wraz z bliską osobą lub po prostu przed lustrem.

Istotne jest nie tylko to jak płynnie potrafimy się ustosunkowywać do poruszanych kwestii, ale również to jak się zachowujemy, jaki mamy tembr głosu, w jaki sposób siedzimy, gestykulujemy, czy wreszcie jaki mamy wyraz twarzy. Te wszystkie elementy powinny być przez nas i najlepiej przez zaprzyjaźnione osoby poddawane wnikliwej analizie, celem uniknięcia pewnych pojawiających się w „warunkach laboratoryjnych” mankamentów. Bardzo istotnym zagadnieniem jest spójność przekazu werbalnego i nie werbalnego, co w dużym stopniu wpływa na płynność komunikacji i jednoznacznie pozytywny odbiór naszej osoby przez rozmówcę.

Scenariusz rozmowy rekrutacyjnej można sprowadzić do kliku etapów. W zależności od tego jakim stopniem szczegółowości będziemy chcieli operować etapów tych może być od kilku do kilkunastu i tak naprawdę ich odpowiedni dobór zależy do wielu zmiennych: naszej osobowości, potencjału, posiadanego doświadczenia, rodzaju pracy, o którą się staramy, charakteru samej rozmowy i miejsca jej prowadzenia. Poniżej znajduje się siedem przykładowych etapów rozmowy rekrutacyjnej:

  1. Wstęp – Nawiązanie bezpośredniego kontaktu poprzez wejście do pomieszczenia, w którym będzie odbywała się rekrutacja. Etap ten obejmuje powitanie, przedstawienie się, wskazanie celu swojej wizyty.
  2. Rozmowa wstępna – Budowanie miłej atmosfery np. poprzez skomplementowanie siedziby firmy, odniesienie się do przepięknej aury za oknem, czy też wskazanie jakiegoś zabawnego zdarzenia mającego miejsce przed rozmową kwalifikacyjną.
  3. Prezentacja firmy oraz stanowiska, na które poszukuje się pracownika. Nie zawsze stosowany przez rekrutera etap, który czyni z rozmowy kwalifikacyjnej dialog, a nie przesłuchanie. W tym etapie kandydat nie zadaje pytań i nie prosi o rozwiniecie zagadnień poruszanych przez rozmówcę.
  4. Właściwa rozmowa rekrutacyjna, w której w stronę kandydata pada krzyżowy ogień pytań z zakresu jego wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności i predyspozycji, doświadczeń i potencjału. Najistotniejszy etap autopromocyjny.
  5. Omówienie warunków  zatrudnienia – tych płacowych i pozapłacowych. Najbardziej kłopotliwy etap wymagający zarówno odpowiedniej dozy dyplomacji jak i zasygnalizowania nastawienia na rozwój a nie na konkretne profity w danej chwili.
  6. Pytania kandydata – nie  dotykające sfer oczywistych lub łatwo dostępnych np. poprzez stronę internetową pracodawcy. Mile widziane pytania o nowe produkty, usługi przy jednoczesnym wskazaniu jakiegoś praktycznego rozwiązania mogącego usprawnić pewne procesy.
  7. Konkluzje, podsumowania i ewentualnie ustalenie dalszych etapów rekrutacji lub kontaktu celem poinformowania o wynikach przeprowadzonych działań rekrutacyjnych.

Na podstawie tak przygotowanego przez rekrutera scenariusza głównego, kandydat musi opracować swoje własne scenariusze cząstkowe tak aby ich wypadkowa była spójną, przemyślaną i konsekwentnie przekazywaną informacją podkreślającą jego zalety i retuszującą ewentualne wady.

Mówi się, że „myślenie ma przyszłość”, ale planowanie z pewnością pomaga nam do tej przyszłości się odpowiednio przygotować. Pamiętajmy, że w trakcie rozmowy rekrutacyjnej osoba rekrutowana również może ułożyć sobie pewien scenariusz autopromocji i w ramach narzuconych odgórnie reguł może kształtować przebieg rozmowy rekrutacyjnej w najkorzystniejszy dla siebie sposób. Skrupulatnie przygotowany wcześniej plan i „odegranie” rozmowy rekrutacyjnej w domowym zaciszu przygotuje nas psychicznie do jej faktycznego odbycia, a dodatkowo pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby położyć się cieniem na właściwej rozmowie o pracę.

Bruno Żółtowski

Źródło: opracowanie eksperta projektu
Facebook Twitter Wykop


Dozwolone tagi html w treści: <strong> <em>


(otrzymasz powiadomienie o odpowiedzi, email nie będzie publikowany)