Szukaj w serwisie:

Forum - Zaświadczenie lekarza orzecznika ZUS równe z zaświadczeniem LMP

+ napisz odpowiedź
~Maciej Ś.
2017-03-02 00:27:49

Forum ATESTu: Jarosław "Faktycznie jest zapis w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tekst jednolity: Art. 59. ust. 8. – „W przypadkach, o których mowa w ust. 7 (por. ust. 7), lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w myśl art. 229 ważne! - § 4 Kodeksu pracy.” Moim skromnym zdaniem Kadrowa nie ma racji, uważając zaświadczenie lekarza orzecznika ZUS na równi z orzeczeniem wystawionym na podstawie art. 229 ważne! - § 2 Kp – badania okresowe i kontrolne. Mam tu pewne wątpliwości do literalnego nazewnictwa między § 2 a 4. Myślę, że to dobre pytanie dla jakiegoś eksperta z ministerstwa. (2017-02-15)" Czy autor tej wypowiedzi ma rację?

+ napisz odpowiedź