Szukaj w serwisie:

Forum - ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia

+ napisz odpowiedź
~mm
2012-02-27 17:33:18

w umowie o pracę jako dzień wynagrodzenia wystepuje 2 dzień roboczy kolejnego miesiąca, czy takie stwierdzenie jest poprawne?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-03-01 11:27:22

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się - co do zasady - z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 1-2 KP).

Jak z powyższego wynika, kodeks pracy wymaga zatem, aby ustalony termin wynagrodzenia miał cechę stałości i przypadał nie rzadziej niż raz w miesiącu, jednak nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, za który wynagrodzenie to ma zostać wypłacone.

Sposób wyznaczenia tego terminu może być dowolny, byleby tylko spełniał cechę konkretności i stałości. Pojęcia „termin” nie należy utożsamiać wyłącznie z oznaczonym cyfrą dniem miesiąca. Można więc ustalić, że terminem wypłaty jest np. 3, 5, czy 9 dzień następnego miesiąca, ale równie dobrze można ustalić, że wypłata wynagrodzenia będzie następować np. w pierwszą środę miesiąca, czy też - tak jak w treści Pańskiego zapytania - w drugi dzień roboczy kolejnego miesiąca. Każdy z tych zapisów spełnia wymogi stawiane przez przytoczony na wstępie przepis.

Ustalenie omawianego terminu w sposób przedstawiony przez Pana sprawia, że nie będzie potrzeby sięgania po regułę przyjętą w art. 85 § 3 KP. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. W analizowanym przykładzie dzień wypłaty będzie bowiem zawsze przypadał w dniu roboczym.

Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że w przypadku, gdy zatrudniający Pana pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na rachunek bankowy pracowników termin oznaczony jako drugi dzień roboczy będzie zachowany, jeżeli w tym dniu pieniądze znajdą się na rachunku bankowym pracownika w taki sposób, że będzie on mógł nimi dysponować, np. podjąć gotówkę lub dokonać dalszych przelewów.

+ napisz odpowiedź