Szukaj w serwisie:

Forum - urlop okolicznościowy a adopcja

+ napisz odpowiedź
~Stenia K.
2012-07-20 14:32:43

Dzień dobry
Dowiedziałem się o państwa stronie internetowej od znajomego i korzystając z okazji chciałbym się zapytać o sprawę, która dotyczyła mojego brata. Otóż wraz z bratową zaadoptowali oni dziecko. Oboje pracują w róznych firmach. Czy z tego tytułu (adopcja) przysługuje im urlop okolicznościowy (2 dni) na zasadach rozporządzenia z 15 maja 1996 r. Dz.U.1996.60.281 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-07-23 09:15:27

Przepis § 15 pkt 1 wspomnianego przez Panią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) przewiduje, że pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni m.in. w związku z urodzeniem się dziecka pracownika.

Niestety rozporządzenie nie przewiduje odpowiedniego stosowania tego przepisu w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie (adopcja).

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca jednak udzielił pracownikowi zwolnienia od pracy ze względu na omawianą okoliczność. Tego typu działanie byłoby przejawem stosowania zasady uprzywilejowania pracownika (zob. art. 18 kodeksu pracy).

+ napisz odpowiedź