Szukaj w serwisie:

Forum - urlop

+ napisz odpowiedź
~aga
2012-08-30 20:01:09

Witam.Mam umowę na czas nieokreślony.Pracuje już dwa lata.Szefem jest chińczyk i tu się zaczynają problemy.Oni udają że nic nie rozumieją co do nich mówimy.A chodzi mi o to że wpisują nam za święta urlop.A przecież nie mogą.Teraz zmienia się nam pracodawca na innego chińczyka haha i czy mamy prawo upomnieć się o wypłacenie nam urlopu który zabierali??? Poza tym 11 listopada2011 zabrakło mi urlopu i pracodawca potrącił mi ten dzień z pensji,licząc na dodatek zamiast po 6zł za godzinę to 9 jak za nadgodzinę czy to też ma zwrócić.Aha i jeszcze jedno liczyli nam źle za urlop o dwa złote za mało czy również muszą nam to zwrócić Proszę o odpowiedź

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-09-10 12:37:04

Święto będące dniem wolnym od pracy zwalnia z obowiązku świadczenia pracy w tym dniu bez potrzeby wykorzystywania na ten cel urlopu wypoczynkowego. Potrzeba wzięcia urlopu w dniu świątecznym mogłaby zaistnieć w sytuacji, gdyby pracodawca zaplanował w takim dniu pracę, co kolidowałoby z planami pracownika. Wówczas jedną z możliwych form zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w tak zaplanowany do przepracowania dzień świąteczny mógłby być urlop wypoczynkowy, udzielony na wniosek pracownika. Przy czym pracodawca nie może zmuszać pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego, zaś urlop wykorzystywany w dzień świąteczny - podobnie jak urlop wypoczynkowy przypadający w każdym innym dniu - jest oczywiście urlopem płatnym.

W przedstawionym przez Panią przypadku mamy do czynienia z praktyką wyznaczania pracy w dni świąteczne, będącej następstwem wadliwego pojmowania, a w konsekwencji również i stosowania przepisów o czasie pracy i urlopach wypoczynkowych.

Opisany przez Panią sposób postępowania pracodawcy pozwala przypuszczać, że nie przestrzega on jakichkolwiek kodeksowych zasad dotyczących planowania czasu pracy i rekompensowania pracy świadczonej w dni świąteczne.

O wspomnianych w zapytaniu działaniach pracodawcy sugerowałbym zawiadomić właściwy miejscowo okręgowy inspektorat pracy. W wyniku interwencji inspektora pracy możliwe będzie ustalenie skali opisywanych nieprawidłowości, a dzięki zastosowanym przez niego środkom prawnym - przywrócenie stanu zgodnego z prawem (m.in. wypłacenie zaległych świadczeń oraz wyeliminowanie opisywanych działań w przyszłości).

Wniosek o przeprowadzenie kontroli (skargę) można złożyć w formie pisemnej bądź elektronicznej (e-mail). Powinien on zawierać nazwę i dokładny adres pracodawcy, a także wskazywać uchybienia, jakich dopuszcza się pracodawca. Złożony wniosek powinien być podpisany ze wskazaniem adresu osoby składającej pismo.
Inspektorzy pracy zobligowani są do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę [zob. art. 44 ust. 3 ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 589, z późn. zm.)]. Kontrolę przeprowadza się w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie kontroli.

Dane teleadresowe okręgowych inspektoratów pracy znajdzie Pani na stronie Państwowej Inspekcji Pracy:
http://www.pip.gov.pl/

+ napisz odpowiedź