Szukaj w serwisie:

Forum - Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – podobieństwa i różnice

+ napisz odpowiedź
~JestPraca24.pl
2011-09-01 18:11:37

Strony korzystają ze swobody w zakresie kształtowania łączących ich stosunków. Zgodnie z ogólną zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353(1) kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mają prawo ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, o ile jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.Pełna treść artykułu: Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna – podobieństwa i różnice

~zbigniew ciężkowski
2013-01-04 08:38:15

czy pracownik zatrudniony na umowie cywilnoprawnej, jest obowiązany do przestrzegania godzin pracy, czy może pracować np. 12 godzin.

+ napisz odpowiedź