Szukaj w serwisie:

Forum - szkolenie p-poż

+ napisz odpowiedź
~Romex sc
2012-09-18 10:06:30

Już drugi raz w przeciągu miesiąca dzwoni do mnie firma szkoleniowa, która usilnie chce mnie namówić na szkolenia p.poż.
Jestem małym pracodawcą, który zatrudnia 2 pracownice. Firma ta (i jedna i druga) twierdzi, że powinienem, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników takie badania przejść, podobnie jak i co najmniej jeden z moich pracowników. Koszt takiego szkolenia to 500-700 złotych. Podobno wymóg taki wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale ja tam czegoś takiego nie znalazłem. Czy muszę więc takie szkolenie rzeczywiście przejść i wysłać na nie jedną z pracownic, czy też jest to kolejny przykład firmy naciągającej na niepotrzebne szkolenia?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-09-19 08:49:31

Przedsiębiorca posiadający status pracodawcy (tj. zatrudniający przynajmniej jednego pracownika) podlega obowiązkowemu szkoleniu bhp dla pracodawców, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) - dalej jako: „rozporządzenie”.

Problematyka podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru jest omawiana podczas instruktażu ogólnego w ramach szkolenia bhp, zarówno wstępnego, jak i okresowego. Z tematem tym zapoznawane są wszystkie grupy osób podlegające obowiązkowi szkoleń bhp wymienione w § 14 ust. 2 rozporządzenia, czyli:
1). osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2). pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3). pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
4). pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5). pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na tle szkolenia bhp - „szkolenie p.poż.” dla pracodawców, o którym mowa w zapytaniu można traktować jako dodatkowe (fakultatywne) szkolenie, którego celem jest nabycie lub podniesienie umiejętności w zakresie tematyki będącej jego przedmiotem.

Podobnie przedstawia się sprawa z tego typu „szkoleniem p.poż.” adresowanym do pracowników. Dotyczy to także pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (zob. art. 2091 § 1 pkt 2b kodeksu pracy). Również i tego typu pracownicy, w celu wykonywania nałożonych na nich zadań, zobowiązani są „jedynie” do posiadania aktualnych szkoleń bhp, których przedmiot - zgodnie z ramowym programem szkolenia - powinien obejmować omówienie rozpatrywanej problematyki. Nie mają oni zatem obowiązku odbycia dodatkowych szkoleniach w tym zakresie.

Konkludując, ani przepisy prawa pracy, ani ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 e zm.), ani też ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) nie przewidują obowiązku odbycia specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez pracodawców i ich pracowników.

~Pawel
2014-11-25 19:54:32

kwestia też jakości takich szkoleń. Ja ostatnio byłem na szkoleniu ppoż i muszę przyznać, że miło się zaskoczyłem. Gdyby ktoś takowego szkolenia szukał to polecam http://lcservice.pl/pl/szkolenie-ppoz

~agnesska27
2016-06-01 13:27:25

Dobrym rozwiązaniem są szkolenia online, w mojej firmie często korzystamy z platformy http://www.platforma-bhp.pl/kontakt są na bieżąco z przepisami, więc mam zaufanie.

~mary
2017-01-31 18:52:46

A korzystał ktoś z BHP Consulting ul. Żytnia 55 lok. 12 01-179 Warszawa tel. 510 510 635 ?? Bo tak się w firmie zastanawiamy.

~Emanuela
2017-02-03 15:00:41

Mój znajomy skorzystał takich szkoleń, ze względu na magazynowanie substancji łatwopalnych. Jeśli masz ryzyko wybuchu to warto takie szkolenie przejść choćby dlatego żeby wiedzieć jak się w takiej sytuacji zachować. Współpracował z firmą http://konner.pl/148,dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem.html która bardzo fachowo podchodzi do tematu

+ napisz odpowiedź