Szukaj w serwisie:

Forum - szkolenie p-poż

+ napisz odpowiedź
~Romex sc
2012-09-18 10:06:30

Już drugi raz w przeciągu miesiąca dzwoni do mnie firma szkoleniowa, która usilnie chce mnie namówić na szkolenia p.poż.
Jestem małym pracodawcą, który zatrudnia 2 pracownice. Firma ta (i jedna i druga) twierdzi, że powinienem, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników takie badania przejść, podobnie jak i co najmniej jeden z moich pracowników. Koszt takiego szkolenia to 500-700 złotych. Podobno wymóg taki wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale ja tam czegoś takiego nie znalazłem. Czy muszę więc takie szkolenie rzeczywiście przejść i wysłać na nie jedną z pracownic, czy też jest to kolejny przykład firmy naciągającej na niepotrzebne szkolenia?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-09-19 08:49:31

Przedsiębiorca posiadający status pracodawcy (tj. zatrudniający przynajmniej jednego pracownika) podlega obowiązkowemu szkoleniu bhp dla pracodawców, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) - dalej jako: „rozporządzenie”.

Problematyka podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru jest omawiana podczas instruktażu ogólnego w ramach szkolenia bhp, zarówno wstępnego, jak i okresowego. Z tematem tym zapoznawane są wszystkie grupy osób podlegające obowiązkowi szkoleń bhp wymienione w § 14 ust. 2 rozporządzenia, czyli:
1). osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
2). pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
3). pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
4). pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
5). pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na tle szkolenia bhp - „szkolenie p.poż.” dla pracodawców, o którym mowa w zapytaniu można traktować jako dodatkowe (fakultatywne) szkolenie, którego celem jest nabycie lub podniesienie umiejętności w zakresie tematyki będącej jego przedmiotem.

Podobnie przedstawia się sprawa z tego typu „szkoleniem p.poż.” adresowanym do pracowników. Dotyczy to także pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (zob. art. 2091 § 1 pkt 2b kodeksu pracy). Również i tego typu pracownicy, w celu wykonywania nałożonych na nich zadań, zobowiązani są „jedynie” do posiadania aktualnych szkoleń bhp, których przedmiot - zgodnie z ramowym programem szkolenia - powinien obejmować omówienie rozpatrywanej problematyki. Nie mają oni zatem obowiązku odbycia dodatkowych szkoleniach w tym zakresie.

Konkludując, ani przepisy prawa pracy, ani ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 e zm.), ani też ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) nie przewidują obowiązku odbycia specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez pracodawców i ich pracowników.

~Pawel
2014-11-25 19:54:32

kwestia też jakości takich szkoleń. Ja ostatnio byłem na szkoleniu ppoż i muszę przyznać, że miło się zaskoczyłem. Gdyby ktoś takowego szkolenia szukał to polecam http://lcservice.pl/pl/szkolenie-ppoz

~agnesska27
2016-06-01 13:27:25

Dobrym rozwiązaniem są szkolenia online, w mojej firmie często korzystamy z platformy http://www.platforma-bhp.pl/kontakt są na bieżąco z przepisami, więc mam zaufanie.

~mary
2017-01-31 18:52:46

A korzystał ktoś z BHP Consulting ul. Żytnia 55 lok. 12 01-179 Warszawa tel. 510 510 635 ?? Bo tak się w firmie zastanawiamy.

~Emanuela
2017-02-03 15:00:41

Mój znajomy skorzystał takich szkoleń, ze względu na magazynowanie substancji łatwopalnych. Jeśli masz ryzyko wybuchu to warto takie szkolenie przejść choćby dlatego żeby wiedzieć jak się w takiej sytuacji zachować. Współpracował z firmą http://konner.pl/148,dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem.html która bardzo fachowo podchodzi do tematu

~Patryk Kuliński
2017-10-21 12:45:33

Szkolenia ppoż to oddzielna sprawa - tzn. obowiązek ich przeprowadzenia wynika z innych przepisów niż przepisy BHP. Z uwagi jednak, że przepisy PPOŻ w odróżnieniu od przepisów BHP nie podają terminów formy i dokładnej tematyki takich szkoleń w praktyce kontrolujący strażacy nie będą kwestionować szkoleń BHP w programach których obowiązkowo i tak jest tematyka ppoż. Jedyny warunek aby strażak uznał takie szkolenie to to aby specjalista ds BHP miał również uprawnienia inspektora ds. PPOŻ. Co do szkoleń internetowych BHP to są dopuszczalne przez prawo ale egzamin i tak musi odbyć się w formie stacjonarnej bo inaczej szkolenie BHP jest nie ważne. O tym można przeczytać tu : http://www.purebhp.pl/index.php/blog/item/68-szkolenia-bhp

+ napisz odpowiedź