Szukaj w serwisie:

Forum - szkolenie - godziny nadliczbowe?

+ napisz odpowiedź
~Ami
2011-11-24 15:17:48

Pracuję w systemie zmianowym na zmianie „C”(od 22:00 do 6:00). W ubiegłym tygodniu kończył się termin ważności moich szkoleń bhp. W związku z tym pracodawca kazał mi zostać po poniedziałkowej zmianie w celu uczestniczenia w szkoleniu okresowym, które odbywało się w godzinach od 8:00 do 16:00. Mimo uczestnictwa w szkoleniu pracodawca nakazał mi jeszcze przyjść we wtorek do pracy na zmianie „C”.
Czy pracodawca mógł w ten sposób postąpić?
Czy w tej sytuacji zaistniały godziny nadliczbowe?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-12-01 08:09:43

Obowiązek prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp należą do grupy podstawowych obowiązków spoczywających na pracodawcy (zob. art. 94 pkt 4 KP). Szkolenia te powinny być ponawiane cyklicznie w formie tzw. szkoleń okresowych.

Z obowiązkiem tym zsynchronizowany jest spoczywający na pracowniku obowiązek znajomości brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym (art. 211 pkt 1 KP).

O niezwykłej wadze szkolenia bhp może świadczyć to, że bez posiadania aktualnych szkoleń w zakresie bhp pracownik nie może w ogóle zostać dopuszczony do pracy.

Zgodnie z art. 2373 § 3 KP omawiane szkolenia powinny odbywać się w czasie pracy. Okres ich odbywania wliczany jest w całości do wymiaru czasu pracy przypadającego do przepracowania w danym dniu. W konsekwencji oznacza to, że w przypadku, gdy szkolenie odbywa się poza godzinami pracy pracownika wynikającymi z obowiązującego go rozkładu czasu pracy mogą spowodować powstanie godzin nadliczbowych.
Sytuacja taka zachodzi właśnie w przedstawionym przez Pana przypadku. Powstające w ten sposób godziny nadliczbowe (8 godzin) będą zaliczone do doby poniedziałkowej i powinny zostać zrekompensowane na zasadach określonych w art. 1511 i 1512 KP, a zatem przez udzielenie czasu wolnego lub wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

Ponadto w przedstawionej sytuacji nie został zapewniony nieprzerwany 11-godzinny odpoczynek dobowy pomiędzy zakończeniem pracy w dobie poniedziałkowej, a rozpoczęciem pracy w dobie wtorkowej. Fakt ten może być uznany za wykroczenie stypizowane w art. 281 pkt 5 KP, które jest zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 złotych.

+ napisz odpowiedź