Szukaj w serwisie:

Forum - służba bhp w małej firmie

+ napisz odpowiedź
~zainteresowany
2012-07-24 11:48:01

Witam. Jak można wykonywać zadania służby bhp w małej firmie (<100 osób). Czy jako pracownik pracujący na innym stanowisku w tej firmie mogę pełnić te zadania po jedynie ukończeniu odpowiedniego szkolenia? Jakie musi być to szkolenie? Jakie jeszcze wymogi mam spełnić?
Dziękuję

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-07-26 10:01:22

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, jako wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Taki pracodawca może natomiast realizować zadania służby bhp w trojaki sposób:
1). samodzielnie,
2). powierzając je pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy,
3). powierzając je specjaliście spoza zakładu pracy (zob. art. 23711 KP).

Samodzielnie zadania służby bhp może wykonywać pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, jeżeli:
a). zatrudnia do 10 pracowników albo
b). zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Najczęściej jednak pracodawcy zatrudniający do 100 pracowników realizują zadania służby bhp poprzez ich powierzenie pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
Jeżeli jednak pracodawca taki nie posiada na tyle kompetentnych pracowników, aby mogli omawiane zadania wykonywać - może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 ze zm.) pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp na omawianych zasadach powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne przewidziane dla dowolnego stanowiska w służbie bhp, wymienionego w § 4 ust. 2 tego rozporządzenia (tj. inspektora, starszego inspektora, specjalisty oraz starszego specjalistów bądź głównego specjalisty do spraw bhp).

Zgodnie z treścią tego przepisu, wymagania te przedstawiają się następująco:
1). inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca: zawód technika bhp,
2). starszym inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,
3). specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
4). starszym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
5). głównym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Jak z powyższego wynika, do pełnienia zadań służby bhp może być wyznaczony pracownik, który posiada co najmniej zawód technika bhp.

Poza spełnieniem opisanych wymagań kwalifikacyjnych, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp powinien ukończyć szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników tej służby.
W myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia, organizatorem takiego szkolenia nie może być pracodawca, lecz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (np. placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego).

Ukończenie tego typu szkolenia, przy jednoczesnym legitymowaniu się co najmniej średnim wykształceniem technicznym, pozwoli Panu wykonywać zadania służby bhp.

+ napisz odpowiedź