Szukaj w serwisie:

Forum - Przekształcenie według ksh a art.23 kp

+ napisz odpowiedź
~zawiedziona
2016-03-03 11:57:55

Witam, w zeszłym roku mój pracodawca przekształcił działalność z przedsiębiorcy-osoby fizycznej w spółkę z o.o. Przekształcenie odbyło się zgodnie z ksh, który mówi, że przekształcony przedsiębiorca staje się stroną wszystkich zawartych wcześniej umów na zasadzie sukcesji generalnej. Z byłym już pracodawcą związana jestem umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca odmawia wypłaty odszkodowania za zakaz konkurencji - powołuje się na art. 23kp oraz orzeczenie SN z maja 2015roku, które mówi, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest umową wynikającą ze stosunku pracy (lecz umową cywilną) i nowy pracodawca nie jest stroną w tym zobowiązaniu (bo nowy pracodawca jest stroną tylko w umowach wynikających ze stosunku pracy). Rejonowy Sąd Pracy przyznał mnie rację,wydał byłemu pracodawcy nakaz zapłaty. Ten jednak odwołał się od wyroku do sądu Wojewódzkiego. Sąd apelacyjny przyznał rację pracodawcy - przyjął za podstawę prawną art. 23kp i orzeczenie SN z maja 2015r. Odrzucił argumentację, że nie było to przejęcie przez nowego pracodawcę (i nie ma tu zastosowania art. 23k) lecz przekształcenie tego samego przedsiębiorcy w inną formę prowadzenia działalności, zgodnie z ksh art.584(choć wynika to z KRS).

+ napisz odpowiedź