Szukaj w serwisie:

Forum - Prawa matki karmiącej

+ napisz odpowiedź
~Anna Potrycka, Katowice
2012-06-26 07:49:04

Mam zaświadczenie o karmieniu dziecka piersią. Jak długo mogę karmić? Czy pracodawca może mi w pewnym momencie odmówić tego prawa?
Druga kwesta. Do pracy dojeżdżam z innej miejscowości oddalonej o 50 km od miejsca pracy. Czy przerwy na karmienie mogę wykorzystywać tylko w trakcie dnia pracy w formie okienek? Czy też mogę wcześniej wyjść lub później przyjść, żeby nakarmić dziecko? Dziękuję

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-06-28 08:48:47

Zasady korzystania z prawa do przerw na karmienie dziecka piersią ustanawia art. 187 kodeksu pracy. Na jego podstawie, prawo to przysługuje pracownicy karmiącej dziecko piersią, jeżeli jej czas pracy wynosi co najmniej 4 godziny dziennie.

Przy czym jeżeli czas pracy pracownicy karmiącej nie przekracza 6 godzin dziennie (waha się w przedziale od 4 do 6 godzin dziennie), to przysługuje jej tylko jedna przerwa na karmienie.

Natomiast pracownica, której czas pracy wynosi więcej niż 6 godzin dziennie może skorzystać z dwóch przerw na karmienie. Przerwy te są wliczane do czasu pracy.

Długość przerw uzależniona jest od liczby karmionych dzieci. Pracownicy karmiącej piersią jedno dziecko przysługuje jedna (gdy pracuje ≥4 lecz ≤6 godzin dziennie) bądź dwie (gdy pracuje >6 godzin dziennie) przerwy półgodzinne, podczas gdy pracownicy karmiącej więcej niż jedno dziecko przysługuje jedna (gdy pracuje ≥4 lecz ≤6 godzin dziennie) bądź dwie (gdy pracuje >6 godzin dziennie) przerwy czterdziestopięciominutowe.

Pracownica mająca prawo do dwóch przerw na karmienie (pracująca >6 godzin dziennie) może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, aby przerw te były udzielane łącznie. Wniosek ten jest dla pracodawcy wiążący. Dzięki takiej „kumulacji” powstaje jedna jednogodzinna (karmienie jednego dziecka) bądź jedna półtorej godzinna przerwa (karmienie więcej niż jednego dziecka).

Przerwa na karmienie nie musi mieć charakteru „okienek” przypadających w czasie dnia pracy. W kwestii sposobu korzystania z omawianego prawa nie należy więc sugerować się dosłownym rozumieniem słowa „przerwa”. Prawo to może być bowiem realizowane w ten sposób, że pracownica będzie rozpoczynać pracę później lub wcześniej ją kończyć. W takiej sytuacji dochodzi do faktycznego skrócenia dnia pracy o czas odpowiadający sumie długości przysługujących przerw.

Podstawą korzystania z omawianego prawa jest z reguły oświadczenie pracownicy, z którego treści powinna wynikać potrzeba karmienia dziecka piersią. Pracodawca może jednak żądać potwierdzenia tej powinności przez lekarza w formie odpowiedniego zaświadczenia.

Z oczywistych względów przepisy nie wskazują końcowego terminu korzystania z przedmiotowego prawa. Jest ono limitowane wyłącznie fizjologiczną potrzebą stosowania tej formy karmienia dziecka.

Pracodawca może jednak w każdej chwili zażądać, aby pracownica przedstawiła aktualne zaświadczenie lekarskie wskazujące, że na dany moment potrzeba taka w dalszym ciągu istnieje.

+ napisz odpowiedź