Szukaj w serwisie:

Forum - odprawa pośmiertna

+ napisz odpowiedź
~Andr
2011-11-21 05:20:26

Niedawno zmarła moja matka. Pracodawca odmówił wypłacenia odprawy pośmiertnej twierdząc, że z obowiązku tego zwalnia go fakt możliwości uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia grupowego. Ubezpieczenie takie zawarł ubezpieczyciel z pracownikami pracodawcy mojej matki. Składki na ubezpieczenie były opłacane przez pracowników.
Czy odmawiając wypłaty odprawy pośmiertnej w takiej sytuacji pracodawca postąpił zgodnie z prawem?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-11-23 11:54:47

Zasady wypłaty odprawy pośmiertnej zostały uregulowane w art. 93 KP. W § 7, przepis ten określa przypadek, którego zaistnienie zwalnia pracodawcę z wypłaty omawianego świadczenia. Zachodzi on wówczas, gdy pracodawca zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia pracownika na życie, skutkiem czego w razie jego śmierci osoby uprawnione mają otrzymać odszkodowanie nie niższe niż odprawa. Jeżeli to nastąpi, to pracodawca jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty odprawy pośmiertnej. Natomiast w razie częściowego zaspokojenia przez zakład ubezpieczeń roszczeń osób uprawnionych do odprawy pracodawca jest zwolniony tylko w tej części z długu wobec tych osób. Jest on zatem zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między odprawą przysługującą na podstawie komentowanego artykułu a odszkodowaniem wypłaconym przez instytucję ubezpieczeniową.

Zapłata składki w ramach wspomnianej umowy ubezpieczeniowej jest obowiązkiem, który spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Jej uiszczenie powinno odbywać się ze środków pracodawcy. Składka nie może być współfinansowana przez pracownika. Takie założenie jest konsekwencją faktu, iż wypłata przedmiotowego odszkodowania stanowi substytut odprawy pośmiertnej. Stąd też wygenerowanie środków potrzebnych do wypłaty odszkodowania powinno przebiegać podobnie jak w przypadku zapewnienia środków potrzebnych do wypłaty odprawy pośmiertnej, tj. bez partycypacji ze strony pracownika.

W związku z tym, z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej na rzecz uprawnionych osób w trybie art. 93 § 7 KP, nie zwalnia fakt wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia, w ramach którego pracownik pokrywa koszty związane z odprowadzeniem składki wraz z pracodawcą, a tym bardziej gdy składkę opłaca wyłącznie sam pracownik. W takiej sytuacji, wypłata tego typu odszkodowania może być traktowane wyłącznie jako dodatkowe świadczenie należne uprawnionym podmiotom w związku ze śmiercią pracownika, którego wypłacenie nie wyłącza ani nie ogranicza prawa do odprawy pośmiertnej z art. 93 § 1 KP. W konsekwencji, należność z tytułu odszkodowania z umowy ubezpieczenia, którego kapitał współfinansowany jest przez pracownika nie podlega zaliczeniu na poczet odprawy pośmiertnej i vice versa.

~Nowakowski
2012-03-08 13:53:14

dużo info jest tutaj:

www.odprawapośmiertna.pl

~Agnieszka
2014-01-20 21:04:36

Pracodawcy bardzo często próbują uniknąć wypłaty odprawy pośmiertnej, chociaż jest to ich obowiązek. Zwłaszcza w takiej sytuacji jak śmierć bliskiej osoby trudno jest sobie poradzić jeszcze z dodatkowymi problemami. Polecam artykuł na ten temat: http://www.eporady24.pl/prawo_do_odprawy_posmiertnej,pytania,2,79,8516.html

+ napisz odpowiedź