Szukaj w serwisie:

Forum - Likwidacja DZG a pracownica w ciąży

+ napisz odpowiedź
~Justyna Adamska
2012-10-04 22:34:03

Witam,od kilku lat przebywam na urlopie wychowawczym. Aktualnie jestem w 5 miesiącu ciąży. Mój pracodawca, który prowadził 1osobową DZG (zatrudniał mniej niż 5 osób) poinformował mnie wczoraj, że likwiduje działalność a wchodzi w spółkę z kimś innym - ale obszar działalności pozostaje ten sam. Czy w tym wypadku ma prawo mnie zwolnić w związku z likwidacją firmy czy jest to raczej przejście zakładu pracy na innego pracodawcę?Pozdrawiam

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-11-15 15:34:13

Przepisy przewidują szczególną ochronę trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży oraz pracownic korzystających z urlopu wychowawczego.


Zgodnie z art. 186 § 1 kodeksu pracy (dalej jako: KP), pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.


Natomiast zgodnie z art. 177 § 1 KP, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej z pracownicą w ciąży bądź z pracownicą korzystającą z urlopu wychowawczego dopuszczalne jest tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.


Jeżeli zatem w przedstawionej przez Panią sytuacji rzeczywiście doszłoby do likwidacji pracodawcy, okoliczność ta uchylałaby szczególną ochronę trwałości stosunku pracy przewidzianą w treści przytoczonych przepisów, a w konsekwencji pracodawca mógłby wypowiedzieć zawartą z Panią umowę.


Z przedstawionych wyjaśnień wynika jednak, że pracodawca tak naprawdę nie ulega likwidacji, lecz prowadzony przez siebie zakład pracy (najprawdopodobniej) wnosi w formie udziału (wkładu) do innej spółki. W tego typu sytuacji zasadnym więc wydaje się przyjąć, że tego typu działaniom powinna towarzyszyć procedura określona w art. 231 KP. Tym samym wypowiedzenie umowy o pracę w powołaniu na likwidację pracodawcy w tak przedstawiających się okolicznościach należałoby uznać za nieuzasadnione.


Organem właściwym do rozstrzygnięcia pojawiającego się na tym tle problemu jest sąd pracy. W związku z tym sugeruję, aby od otrzymanego wypowiedzenia odwołała się Pani do sądu pracy, kwestionując zasadność wskazanej przez pracodawcę przyczyny rozwiązania umowy o pracę. W powództwie tym może Pani żądać bądź to pozbawienia skuteczności wypowiedzenia umowy o pracę (jeżeli ma Pani zamiar nadal pozostawać w stosunku pracy z nowo wykreowanym podmiotem), bądź też zasądzenia odszkodowania (jeżeli w tym układzie nie chce Pani kontynuować zatrudnienia).

+ napisz odpowiedź