Szukaj w serwisie:

Forum - L4 w ciąży

+ napisz odpowiedź
~Anna
2012-07-22 19:56:12

Witam. Pracuję w dwóch zakładach pracy. W jednym na cały etat, w drugim na pół. Niestety, zakład, gdzie mam cały etat ulega likwidacji z końcem sierpnia. Jestem w szóstym tygodniu ciąży, a poprzednią ciążę kilka miesięcy temu poroniłam. Obecnie również źle się czuję i pewnie będę przebywała na zwolnieniu. Czy ZUS będzie mi w takiej sytuacji płacił za L4 tak jakbym pracowała w obu zakładach czy tylko w tym na pół etatu?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-07-25 11:34:30

Pani sytuacja prawna w ramach każdego z tych stosunków pracy przedstawia się odmiennie i wymaga odrębnego omówienia.Pracodawca likwidujący swą działalność będzie mógł z Panią rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w powołaniu na tę właśnie okoliczność. Nie będzie miało przy tym znaczenia, że jest Pani w ciąży, czy też to, że przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim. Likwidacja pracodawcy znosi bowiem szczególną ochronę trwałości stosunku pracy (zob. art. 411 i art. 177 § 4 KP).Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) przewiduje, że w przypadku, gdy z powodu likwidacji pracodawcy doszło do rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży, byłej już pracownicy przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.


Zasiłek ten wynosi 100% podstawy wymiaru i jest wypłacany przez ZUS do dnia porodu oraz za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie (zob. art. 30 usta-wy).Niezbędnymi dokumentami, jakie należy przedstawić w celu otrzymania tego świadczenia są:


- zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan ciąży został stwierdzony jeszcze w takcie zatrudnienia,


- świadectwo pracy,


- oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu likwidacji pracodawcy,


- skrócony odpis aktu urodzenia, w celu uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.Jeżeli natomiast chodzi o stosunek pracy z drugim pracodawcą, to za okres niezdolności do pracy w związku ze stanem ciąży otrzymywać będzie Pani wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca za okresy niezdolności do pracy trwające łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - do 14 dni). Jeżeli okresy niezdolności do pracy trwają łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku (dłużej niż 14 dni w przypadku pracownika powyżej 50 roku życia) wówczas pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego.


Zasiłek wypłacają pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, natomiast za pracodawców zgłaszających mniejszą liczbę ubezpieczonych - ZUS.Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na stan ciąży wypłacane są w wysokości 100% podstawy wymiaru.

~piask
2012-09-23 17:58:57

a co jesli pracuje w firmie, ktora posiada dwa zaklady i jeden z nich w ktorym ja pracuje zostaje zamkniety? czy pracodawca tez moze rozwiazac ze mna umowe z przyczyn ekoom. mimo, ze drugi oddzial, tej samej branzy dziala dalej?

+ napisz odpowiedź