Szukaj w serwisie:

Forum - L4 A WYPOWIEDZENIE

+ napisz odpowiedź
~RESOLINDA
2012-09-27 19:19:04

Witam,chciałabym się dowiedzieć czy mogę zarzucić L-4 pracodawcy, który wypowiedział mi umowe o prace na czas określony.Okres wypowiedzenia wynosi u mnie 2 tygodnie.Byłam na drugiej umowie która trwała rok czasu.Wypowiedział mi ja dyrektor w 7 miesiącu,bez podania powodów.Czy jest na to jakiś paragraf??Proszę o pomoc

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-10-08 10:10:08

W umowie o pracę na czas określony zawartej na co najmniej 6 miesięcy strony mogą (ale nie muszą) zamieścić klauzulę przewidującą możliwość wcześniejszego jej rozwiązania z zachowaniem 2-tygoniowego okresu wypowiedzenia (tzw. klauzula wypowiedzenia) (zob. art. 33 kodeksu pracy - dalej: KP).


Zamieszczenie przedmiotowej klauzuli w umowie zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy byłoby prawnie bezskuteczne.

Jeżeli któraś ze stron zdecyduje się na rozwiązanie w tym trybie umowy o pracę - nie musi podawać przyczyny uzasadniającej swą decyzję. Dotyczy to również pracodawcy.


Pracodawca musi uzasadniać wyłącznie wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz rozwiązanie umowy o pracę każdego rodzaju (tzn.: na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony oraz na czas wykonania określonej pracy) bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 52 i 53 KP). Pracodawca nie ma natomiast obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony (zob. art. 30 § 4 KP).


W związku z tym, jeżeli omawiana klauzula została przewidziana w treści obecnie obowiązującej Panią umowy o pracę to pracodawca nie musiał podawać powodów jej wypowiedzenia.

Niezdolność do pracy spowodowana chorobą, którą potwierdza zaświadczenie lekarskie (L-4) wydane już po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę nie uchyla skutku rozwiązującego. Umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, czyli w sobotę przypadającą w drugim tygodniu okresu wypowiedzenia (zob. art. 30 § 21 KP).

+ napisz odpowiedź