Szukaj w serwisie:

Forum - kierowca a diety

+ napisz odpowiedź
~A.S.
2012-08-02 08:06:50

witam, jakiś czas temu zadałem pytanie i nie uzyskałem odpowiedzi a bardzo bym o to prosił bo mam tym tematem spory problem. No więc pracuje jako kierowca w transporcie międzynarodowym. moj pracodawca uwaza, ze za wykonywanie moich obowiązkow tzn. jazdy po Europie nie należy mi się dieta, czy inne nalezności, bo jego zdaniem dlatego że w umowie o prace mam napisane miejsce pracy "UE" to nic mi sie nie nalezy. pokazał mi taki wyrok sądu najwyższego o numerze "II PZP 11/08", z którego wynika że "kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77[5] § 1 k.p.". czy nie ma przepisu który by to rozwikłał? czy ten wyrok się stosuje?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-08-03 12:48:25

Przytoczony przez Pana wyrok w swoim czasie wywołał spore kontrowersje. Jego wydanie było jednym z powodów, dla których postanowiono wprowadzić zmiany do ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. nr 92, poz. 879, z późn. zm.), które pozwoliłyby zagwarantować kierowcom pracującym w przewozie drogowym (przewóz osób lub rzeczy) prawa do należności z tytułu podróży służbowych.

Zmiany te weszły w życie od dnia 3.04.2010 r. Polegały one przede wszystkim na wprowadzeniu definicji podróży służbowej na potrzeby ustawy o czasie pracy kierowców. Obecnie nie ma już znaczenia sposób określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy kierowcy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców, podróżą służbową jest bowiem każde zadanie polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy:
- przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub jego filia, przedstawicielstwo, oddział;
- wyjazdu poza miejscowość, o której mowa wyżej, aby wykonać przewóz drogowy.

W związku z tym, nawet przy określeniu miejsca świadczenia pracy jako "kraje UE", każdy przypadek wyjazdu poza ww. miejscowość będzie stanowił podróż służbową.

Natomiast zgodnie z art. 21a omawianej ustawy, kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach kodeksowych (art. 775 § 3-5 KP).

Jak więc wynika z powyższego, Pański pracodawca odmawiając wypłaty przedmiotowych należności narusza postanowienia ustawy o czasie pracy kierowców. O fakcie tym sugerowałbym zawiadomić właściwy miejscowo okręgowy inspektorat pracy.

+ napisz odpowiedź