Szukaj w serwisie:

Forum - ile mam urlopu?

+ napisz odpowiedź
~HAnkaGZ
2012-06-15 13:19:16

Dzień dobry.
W związku ze złą sytuacją ekonomiczną pracodawcy zgodziłam sie za jego namową (w celu utrzymania stanowiaka pracy) na okres przejściowy na zmianę wymiaru etatu. W firmie tej jestem już zatrudniona ponad 5 lat, a stażu pracy mam ponad 14 lat. Do tej pory pracowałam na pełnym etacie, a od 1.07. mam przejść na 3/4 etatu, po czym od 1.01.2013 roku mam wrócić znów na pełny etat. Z ilu dni urlopu mogę skorzystać za pierwsze i drugie półrocze tego roku? Tłumaczenia pracodawcy wydają mi się nieco mętne więc chciałabym się upewnić. Bardzo będę wdzięczna za odpowiedź

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-06-19 10:33:36

Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień, ma Pani ponad 10-letni okres zatrudnienia w rozumieniu art. 154 § 1 w zw. z art. 155 kodeksu pracy (dalej jako: KP), który uprawnia do nabycia 26 dni urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na pełnym etacie przez cały rok kalendarzowy.

W analizowanym przypadku zatrudnienie na pełnym etacie będzie jednak trwało tylko przez pół roku podczas, gdy przez drugą połowę roku etat zostanie zmniejszony do 3/4.

W przypadku, gdy w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru etatu ustalenie ilości przysługującego pracownikowi urlopu wymaga oddzielnego określenia wymiaru urlopu odrębnie dla okresu sprzed zmiany etatu oraz po tej zmianie. Ustalony dla każdego z tych okresów wymiar urlopu ulega zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. Suma wymiarów urlopu z obydwu wyodrębnionych w ten sposób okresów nie może przekroczyć wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2 KP, tj. odpowiednio 20 dni (staż pracy <10 lat) bądź 26 dni (staż pracy >10 lat).

Mając powyższe na uwadze, za okres pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. nabędzie Pani urlop w wymiarze 13 dni (104 godzin), co wynika z następującego działania:
6/12 x (1/1 x 26 dni) = 6/12 x 26 dni = 13 dni (104 godziny)
gdzie:
„6/12” to ilość miesięcy przepracowanych przed zmianą etatu;
„1/1” to wymiar etatu przed zmianą;
„26” to ilość dni urlopu przysługującego przy pełnym etacie.

Natomiast za okres od 1.07 do 31.12.2012 r. nabędzie Pani urlop w wymiarze 10 dni (80 godzin), co wynika z następującego działania:
6/12 x (3/4 x 26 dni) = 6/12 x (≈ 20 dni) = 10 dni (80 godzin)
gdzie:
„6/12” to ilość miesięcy przepracowanych po zmianie etatu;
„3/4” to wymiar etatu po zmianie;
„26” to ilość dni urlopu przysługującego przy pełnym etacie.

Niewykorzystana część urlopu w wymiarze przysługującym przed zmianą wymiaru etatu zostanie przeliczona na wymiar godzinowy i udzielona w ramach zmienionego wymiaru etatu.

Z dniem 1.01.2013 r. wraca Pani do pełnego etatu.
Z treści zapytania nie wynika, czy posiada Pani umowę o prace na czas nieokreślony, czy też jest to umowa na czas określony. Jeżeli analizowana umowa jest umową na czas nieokreślony lub umową na czas określony, która będzie trwać przez cały 2013 rok, wówczas w 2013 roku, jak i w każdym kolejnym (pełnym) roku kalendarzowym, pracując na pełnym etacie, nabędzie Pani prawo do 26 dni (208 godzin) urlopu wypoczynkowego, co wynika z działania:
12/12 x (1/1 x 26 dni) = 12/12 x 26 dni = 26 dni (208 godzin)
„12/12” to ilość miesięcy przepracowanych w danym roku;
„1/1” to wymiar etatu;
„26” to ilość dni urlopu przysługującego przy pełnym etacie.

~marta
2012-11-11 13:38:25

witamkorzystając z założonego wątku prosiła bym o pomoc w ustaleniu wymiaru mojego urlopu:najpierw fakty: mam wykształcenie wyższe; pracować zaczęłam 1.12.2010 na pełny etat stosunek pracy trwał do 31.08.2012 - u tego pracodawcy wykorzystałam cały należny urlop. ponowne zatrudnienie podjęłam 14.09.2012 ale na 3/4 etatu . gdybym pracowała dalej na pełny etat to z dniem 1.12.2012 nabyłabym prawo do 26 dni ale jak to wygląda po tej przerwie w zatrudnieniu i pracy na 3/4 etatu?kiedy nabywam prawo do 26 dni urlopu?

+ napisz odpowiedź