Szukaj w serwisie:

Forum - Dzień dobry

+ napisz odpowiedź
~Monika P.
2012-04-17 12:34:51

Chciałabym się dowiedzeić, czy urlop wypoczynkowy może być przerwany z powodu potrzeby sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, podobnie jak to ma miejsce w przypadku choroby pracownika?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-04-19 08:44:21

Niestety, nie.

Okoliczności, których wystąpienie przerywa trwający już urlop wypoczynkowy zostały enumeratywnie wymienione w art. 166 KP.

Zgodnie z jego treścią, część urlopu nie wykorzystaną z powodu
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby (pracownika),
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (pracownika),
3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
- pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Wyliczone powyżej okoliczności stanowią katalog zamknięty co oznacza, że zdarzenia w katalogu tym nieujęte nie przerywają rozpoczętego już urlopu wypoczynkowego.
W związku z tym, potrzeba sprawowania opieki nad chorym dzieckiem - jako przyczyna niewymieniona w art. 166 KP - nie przerywa trwającego już urlopu wypoczynkowego.

Okoliczność ta może natomiast wpłynąć ewentualnie na przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, jeżeli miała miejsce jeszcze przed jego rozpoczęciem (dziecko zachorowało przed pierwszym dniem urlopu wypoczynkowego).
W tym zakresie zastosowanie znajdzie bowiem art. 165 KP, który w odróżnieniu od art. 166 KP wymienia przyczyny warunkujące przesunięcie urlopu na termin późniejszy (te same co art. 166 KP) w sposób przykładowy, a nie zamknięty.

+ napisz odpowiedź