Szukaj w serwisie:

Forum - Czy pracodawca ma obowiązek wydawania zaświadczeń o zarobkach do celów prywatnych?

+ napisz odpowiedź
~JestPraca24.pl
2011-09-02 07:06:25

Przepisy prawa pracy nie przewidują wprost obowiązku wydawania przez pracodawców zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach do celów prywatnych. W praktyce o wydanie tego typu zaświadczenia występują pracownicy w związku z koniecznością jego przedłożenia określonej instytucji, organowi czy placówce (np. bank, spółdzielnia mieszkaniowa, sklep itp.).Pełna treść artykułu: Czy pracodawca ma obowiązek wydawania zaświadczeń o zarobkach do celów prywatnych?

~Ewelina Charzewska
2012-07-18 22:19:04

czy księgowość może odmówić mi wydania zaświadczenia o zarobkach?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-07-23 09:13:14

Zakładam, że w przedstawionym zapytaniu chodzi o zaświadczenie o zarobkach do celów prywatnych, tj. związanych z potrzebą jego przedstawienia w określonym urzędzie lub instytucji, czy też w sklepie na potrzeby zaciągnięcia kredytu konsumenckiego (np. zakup sprzęty RTV, czy AGD).

Przyjmując takie założenie wyjaśniam, że poza przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) brak jest powszechnie obowiązującej regulacji, która przewidywałaby obowiązek wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Przy czym zaświadczenia przewidziane we wspomnianej ustawie wystawiane są dla celów związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o ubezpieczeniach społecznych (np. ustalanie uprawnień emerytalno-rentowych) i jako takie z reguły nie są przydatne, np. w staraniach o uzyskanie kredytu konsumenckiego (choć w praktyce nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której tego typu zaświadczenie będzie wystarczające).

Brak jednoznacznych przepisów obligujących pracodawców do wystawiania zaświadczeń dla celów prywatnych wymusił potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł tego obowiązku.

W literaturze prawniczej prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym pracownik mógłby żądać od pracodawcy wydania zaświadczenia zawierającego dane o długości okresu zatrudnienia, rodzaju wiążącej go z pracodawcą umowy o pracę oraz wysokość uzyskiwanych zarobków w powołaniu na obowiązek współdziałania w ramach zobowiązania wzajemnego, wynikający z art. 354 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy.

Natomiast w orzecznictwie wskazuje się, że obowiązek taki można wywodzić ze spoczywającego na pracodawcy ogólnego obowiązku dbałości o dobro pracownika wynikającego z szeregu norm kodeksowych, zwłaszcza zaś z przepisów wyznaczających zakres obowiązków pracodawcy względem pracownika. Zdaniem Sądu Najwyższego (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16.09.1999 r., I PKN 331/99, OSNAPiUS 2001/9/314) na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielania pracownikowi istotnych informacji odnośnie jego sytuacji pracowniczej.

Chodzi tutaj o informacje mające istotne znaczenie dla sytuacji pracownika nie tylko z punktu widzenia realizacji stosunku pracy (np. zaświadczeń o zatrudnieniu, stażu pracy itp.), ale również uprawnień wykraczających poza sferę stosunku pracy, a uzależnionych od jego treści (np. zaświadczenie o zarobkach potrzebne dla realizacji uprawnień poza zakładem pracy).

Udzielenia tego typu informacji pracownik może dochodzić przed sądem pracy.

~marek
2012-11-15 10:51:22

czy jako pracodawca mogę odmówić wystawienia takiego zaświadczenia o zarobkach gdyż prowadzona już jest egzekucja komornicza z wynagrodzenia pracownika na znaczną kwotę i w trosce o opisane wyżej dobro pracownika chcąc uniknąć zwiększania zadłużenia - tym bardziej w parabanku???

~Monika
2012-12-03 23:29:02

Witam,chciałabym się dowiedzieć czy pracodawca ma prawo wymagać ode mnie druku,w tym wypadku z Powiatowego Urzędu Pracy,który potwierdzałby w jakim celu potrzebne jest mi zaświadczenie o zarobkach ?,pozdrawiam!

~AK
2013-04-12 16:44:29

Czy pracodawca moze ustalic jakis rodzaj oplaty za wydawanie zaswiadczen o zarobkach na cele prywate? albo ustalic w wewnetrzynych regulaminach ograniczenia odnosnie ilosci otrzymywanych zaswiadczen lub ich formy? Jesli pracownik prosi o wystawienie kilku zaswiadczeń w miesiacu (z roznych bankow, sklepow itd) i wystepuje z takim "kompletem" co miesiac, przez co pracodawca ponosi dodatkowe koszty obslugi kadrowej.

~ewe
2013-12-18 12:47:52

JA np. mogę stracić zadatek w wysokości 20 000 bo kadrowa robi problemy i nie chce wystawić zaświadczenia. I co w tym momencie?? Powinnam oddać do sądu kadrową czy pracodawcę?

~halina cupek skorupska
2016-01-29 01:06:10

Czy jeśli w prośbie o wydanie zaświadczenia napisze że do sądu to czymoge mieć z tego powodu nękania od strony pracodawcy.

+ napisz odpowiedź