Szukaj w serwisie:

Forum - ciąża a likwidacja zakładu pracy

+ napisz odpowiedź
~Bernadka
2011-12-04 19:24:43

Będąc w ciąży zakład pracy w którym pracuję ma przeprowadzić likwidację i ogłosić upadłość do końca br. Obecnie przebywam na zwolnieniu chorobowym, termin porodu mam na połowę marca. W związku z tym chciałam zapytać czy już w styczniu muszę się rejestrować w up, czy dalej mogę pobierać świadczenia chorobowe bez rejestracji w up? Czy jest jakaś różnica między zasiłkiem macierzyńskim który przysługuje mi z zus a świadczeniem chorobowym?

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2011-12-07 09:28:17

Stan upadłości oraz likwidacja pracodawcy uchylają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Zaistnienie jednego z tych zdarzeń sprawia, że pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi objętemu tego typu ochroną, np.: pracownikowi w wieku przedemerytalnym; pracownikowi przebywającemu na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim (art. 41 KP); korzystającemu z urlopu macierzyńskiego (art. 177 KP); wychowawczego (art. 1861 KP), czy też pracownicy w ciąży (art. 177 KP).

Wypowiedzenie umowy o pracę wymaga przede wszystkim złożenia określonej treści oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie, z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenie takie pracodawca może wręczyć pracownikowi osobiście, bądź też przesłać za pośrednictwem poczty, czy też kurierem.

W każdym z tych przypadków powinien zadbać o uzyskanie potwierdzenia doręczenia oświadczenia. Z chwilą doręczenia pracownikowi przedmiotowego oświadczenia zaczyna biec okres wypowiedzenia.

W przypadkach, gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361 KP). Skrócenia okresu wypowiedzenia w tym trybie należy dokonać w treści pisma zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę (por. wyrok SN z 19.12.1990 r., I PR 391/90, OSNC 1992/11/206).

W całym okresie wypowiedzenia stosunek pracy trwa, a pracownik zachowuje swój status pracowniczy. W związku z tym, dopóki stosunek pracy trwa nie może Pani zarejestrować się w urzędzie pracy. O tego typu rejestrację może bowiem wnioskować osoba bezrobotna, czyli ktoś, kto w szczególności nie jest nigdzie zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, będąc jednocześnie zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej.

Jeżeli jednak pracodawca ostatecznie rozwiąże z Panią umowę o pracę w okresie ciąży, w związku z prowadzoną likwidacją lub ogłoszeniem upadłości, to przysługuje Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512).

Zgodnie z treścią tego przepisu zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (po rozwiązaniu umowy o pracę), jeżeli ubezpieczenie to ustało (umowa o pracę uległa rozwiązaniu) w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W takim przypadku byłej już pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński nie tylko do dnia porodu, ale również za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. Chodzi tutaj o część urlopu niewykorzystanego przed porodem, w trakcie trwającego jeszcze zatrudnienia.

Przypomnę bowiem, że zgodnie z art. 180 § 3 KP, co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek przysługujący po rozwiązaniu umowy o pracę w omawianym trybie wypłaca oczywiście ZUS. Niezbędnymi dokumentami, jakie należy przedstawić w celu otrzymania tego świadczenia są:
- zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan ciąży został stwierdzony jeszcze w takcie zatrudnienia,
- świadectwo pracy,
- oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy,
- skrócony odpis aktu urodzenia, w celu uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

Dopiero po zakończeniu okresu, za który przysługiwał będzie zasiłek macierzyński wypłacany w omawianym trybie mogłaby Pani - po uprzednim zarejestrowaniu się w urzędzie pracy - otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych.

~Bernadka
2011-12-07 14:25:40

Dziękuję bardzo za pomoc, rozjaśnił mi Pan wiele kwestii, które mnie nurtowały. Mam jeszcze jedno pytanie, w jakim terminie od dnia otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy muszę zanieść do zus odpowiednie dokumenty aby otrzymać zasiłek macierzyński do dnia porodu?


Pozdrawiam

~konwalja
2012-02-07 20:58:35

Witam, podejrzewam że jestem we wczresnej ciąży pracuje w ochronie z tego co wiem moja firma traci obecnie budynek ochraniany a jego siedziba (całej firmy) jest jakies 200 km wiec nie mam możliwości przejść na inny obiekt jak zadziałają w moim przypadku przepisy prawa ??? jestem zatrudniona na umowe o prace

~Agnieszka
2012-11-13 22:10:16

Witam,


w moim przypadku doszło do rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownikaPrzed wygaśnieńciem w/w stosunku pracy okazało się ze jestem w ciąży i ma zaswiadczenie lekarskie o tym fakcie.Mam pytanie czy przysługuje mi prawo do zsiłku macierzyńskiego do dnia porodu itd ponieważ przyczyną rowiązania stosunku pracy była likwidacja firmy. Ale nie mam takiej adnotacji na świadectwie pracy.


~ewelina
2013-04-06 11:55:35

Witam Mam problem,dziś w zus powiedziano mi że nie przysługuje mi zasiłek macieżyński gdyż jestem po ustaniu zatrudnienia, a wiem że są szczególne okoliczności kiedy ten zasiłek można otrzymać takie jak zwolnienie z powodu upadłości lub likwidacji.Moja sytuacja wygląda tak: W ostatnim dniu wypowiedzenia poszłam na zwolnienie L4,(czyli 25 sierpnia 2012), po trzech miesiącach przebywania na tym zwolnieniu dowiedziałam się że jestem w ciąży i potem już przeszłam na zwolnienie z kodem B czyli ciążowe.W moim zakładzie pracy wszystkie dostałyśmy wypowiedzenia ze strony pracodawcy z powodu likwidacji sklepu,ale w świadectwie pracy twgo nie uwzględniono.Jak moę to rozwiązać żeby otrzymać macieżyński bo likwidacja sklepu nastąpiła tylko w swiadectwie pracy mam zwykłą forę wypowiedzenia, czy zus rozpatrując wniosek o zasiłem macierzyński sprawdzi że sklep został zlikwidowany ? czy pomogło by pismo od byłego pracodawcy o tym że sklep zlikwidował.Bardzo proszę o pomoc.

~ewelina
2013-07-31 16:43:40

musi pani zalatwic papierek ze byla to likwidacja ja jestem po likwidacji i dostaje wszystkie swiadczenia lacznie z rodzicielskim

~ewa
2013-11-18 13:50:49

Witam.


Mam umowę na czas nie określony, ale moja firma prawdopodobnie będzie składała wniosek o upadłość. Czy jeśli jestem w tym momencie na zwolnieniu z powodu ciąży , to czy będzie należało mi się ono nadal i co najważniejsze czy należał będzie mi się urlop macierzyński

~Elwira
2013-11-19 15:27:55

Polecam stronę radapracownikow.pl - strona z artykułami i wzorami z prawa pracy:)

Na stronie jest duży dział Baza wiedzy - gdzie są artykuły, polecam Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz Urlopy wypoczynkowe

~Ewelina
2014-03-04 20:37:47

Witam. Jestem w 9 mc ciazy. Rozwiazanie mam planowane na 21 marca. Mam umowe podpisana do lipca 2015 roku. Jednak w moim zakladzie pracy zaczely dziac sie szopki. Niby zaklad ma byc likwidowany. Jedna nazwa firmy posiada az 3 spoli. Ja jestem zatrudniona w sc. W biurze ani kadrach nikogo nie ma i nie bedzie bo pozamykane jest na trzy spusty. Glowny wlasciciel przepadl bez sladu. Ostatnie zwolnienie wyslalam poczta ale nie dotarlo do tej pory. Moje pytanie jest takie. Czy jak nie odbiora tego zwolnienia to co mam zrobic i czy zus mi za nie wyplaci? I czy nie strace prawa do zasilku macierzynskiego?

~andreasw11
2014-10-01 09:44:48

Moja droga. Udaj się do prawnika. Mi jak nie zapewniono pełnego etatu i na się nie zgodziłem- dostałem 6 odpraw. Jest na pewno regulamin, który to prawnik dokładnie tobie odpowie. Ty teraz musisz być spokojna........

+ napisz odpowiedź