Szukaj w serwisie:

Forum - Awans

+ napisz odpowiedź
~brygida kowalik
2012-02-22 12:02:55

Dzień dobry,


Chciałam zapytać, czy w przypadku awansu na wyższe stanowisko w tym samym dziale a nawet komórce organizacyjnej pracownik musi odbyć badania lekarskie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

~Piotr Wąż, ekspert prawa pracy
2012-02-28 08:54:41

Zgodnie z art. 229 § 1 kodeksu pracy (dalej: KP) wstępnym badaniom lekarskim pod-legają:

a). osoby przyjmowane do pracy, z wyjątkiem osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą,

b). pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,

c). inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Interesujący Panią przypadek zasadniczo kwalifikuje się do przypadków wymienionych powyżej w pkt. c).

Przy czym należy zaznaczyć, że wspomniane w nim „czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe” należy rozumieć szeroko. Przykładowo wskazać można, że tak pojmowaną szkodliwością cechować się może m.in. praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. W związku z tym, generalnie można byłoby więc przyjąć, że niemal każda zmiana stanowiska pracy pociąga za sobą obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich. Jest to jednak ogólna zasada, od której należałoby dopuścić pewne wyjątki.

Przede wszystkim, należy mieć na uwadze, że analizowany przepis zwalnia z przedmiotowego obowiązku osoby ponownie przyjmowane do pracy w okresie 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, pod warunkiem że podejmują one prace na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy.

W drodze analogii uzasadnionym jest więc przyjąć, że skoro z omawianego obowiązku zwalnia się osoby powracające po określonej przerwie w zatrudnieniu na stanowisko spełniające wspomniane warunki, to tym bardziej ze zwolnienia tego powinny korzystać osoby pozostające w zatrudnieniu, które w wyniku zmian organizacyjnych czasowo (np. art. 42 § 4 KP) lub na stałe (awans) zostają przeniesione na stanowisko o tych samych lub takich samych pod względem szkodliwości i uciążliwości warunkach pracy.

+ napisz odpowiedź